Foto en Film

Foto
Een foto- en filmcollectie onderhouden is een serieuze zaak.  Ons bestuurslid Theo Schulz doet dat al sinds 1983 en hij doet het goed. Zo krijgt elke foto die binnenkomt een uniek nummer en wordt er een beschrijving van gemaakt. Binnen het systeem van Theo Schulz krijgen foto’s een aantal coderingen zodat ze op verschillende ingangen teruggevonden kunnen worden.
Samen met actief lid Mechtilde Meijer heeft hij het fotoarchief inmiddels ook gedigitaliseerd en zijn de beschrijvingen ondergebracht in een eenvoudig zoeksysteem. Zo kunnen we zoeken op jaartal, op dorp, op naam of op gelegenheid, om er maar eens enkele te noemen.
Ons plan is om in de loop van 2012 fotoboeken te maken, die voor belangstellenden ter inzage liggen in ons heemhuis. Omat elke foto een uniek nummer heeft, wordt het voor bezoekers mogelijk om aanvullende informatie toe te voegen of om foto’s na te bestellen.
Film
Qua filmmateriaal is de collectie nog beperkt, hoewel ook hier groei in het verschiet ligt. Soms krijgen we 8mm films aangeboden of oude VHS banden, die we voor alle zekerheid laten omzetten naar de moderne media  (bijvoorbeeld DVD). De originele banden worden zorgvuldig in ons archief bewaard. Ook hier willen we straks proberen om materiaal toegankelijk te maken voor belangstellenden.
HEEFT U OUDE FOTO’S?
Als heemkundekring zijn we voortdurend op zoek naar oude foto’s. U hoeft ze niet aan ons af te staan, als we er een scan of een foto van mogen maken zijn we al heel blij. Als u wilt, doen we dat zelfs bij u thuis.
Door toevoeging van uw oude foto’s aan onze collectie ontstaat er een steeds completer beeld van het dorp waar u woont en draagt u bij aan de conservering van de plaatselijke geschiedenis.