Agenda

Op deze pagina vind u zowel de komende evenementen als de evenementen die reeds hebben plaatsgevonden. Als rechtgeaarde heemkundekring conserveren we zo alvast een stukje van onze eigen geschiedenis 😉

Voor meer informatie over de eerstvolgende lezing klikt u hier


Op maandag 14 december 2020 verzorgt ons Heemkunde lid Harry Brekelmans uit Maren-
Kessel de laatste lezing van dit jaar. Zijn lezing zal bestaan uit twee delen. Voor de pauze is het onderwerp:

‘De kanalisatie van de Maas rondom het dorp Alem en
de afsplitsing van de dorpen Maren en Kessel’.

Na de pauze zal Harry een film draaien en daarna een toelichting geven op deze aflevering van het tv-programma “Andere Tijden”.

lees meer


Op maandag 23 november 2020 verzorgt erfgoeddeskundige Jos Cuijpers een lezing over:

‘Veldnamen in Lith en Lithoijen’

lees meer


Bij wijze van proef heeft het bestuur, in overleg met MFA De Snoeck, nu besloten om voor de lezing van Rien Biemans, die gepland was op dinsdag 27 oktober 2020, uit te wijken naar maandag 26 oktober 2020 om 20.00 u in MFA De Snoeck. Zijn er veel aanmeldingen, dan is er een tweede avond in MFA De Snoeck gepland op maandag 2 november 2020, ook om 20.00 u. Ook voor deze dagen geldt het voorbehoud van de richtlijnen van de overheid. 

Op maandag 26 oktober 2020 verzorgt Rien Biemans een lezing over:

‘Handelsroute over de Maas en de Zuid-Willemsvaart’

Op 15 februari j.l. heeft Rien Biemans, oud sluismeester te Lith, tijdens de tentoonstelling Aa en Maas al een prachtige lezing gegeven over de ontwikkeling van de bedrijvigheid langs de Maas en de daarmee in verbinding staande kanalen. Rien begon zijn verhaal in Rotterdam en ging via Dordrecht, Den Bosch naar Lith en eindigde uiteindelijk in Luik. 

Tot slot gaf hij een prachtig inzicht over wat de firma Janssen Boten in die tijd voor Lith heeft betekend. Wegens het grote succes en op veler verzoek, zal Rien Biemans deze geweldige lezing opnieuw houden op 26 oktober 2020. 

Wanneer er meer aanmeldingen binnenkomen dan er aan personen in de zaal mag worden toegelaten, wordt de lezing op 2 november 2020 nog een keer gehouden. Iedere aanmelder ontvangt per mail nog nader bericht over de datum waarop men is ingepland.

De lezing begint om 20.00 uur in MFA De Snoeck, de zaal is open vanaf 19.30 u. 

Iedereen is welkom, ook niet leden. Wel vragen wij u om u vooraf aan te melden via secr.heemkunde.lith@outlook.com of via tel 0412-482216. Hebt u zich aangemeld maar bent u verhinderd, meldt dit dan uiterlijk 25 oktober 2020. 

29 september 2020 – De Zuiderwaterlinie afgelast

Helaas heeft het bestuur van onze Heemkundekring op het laatste moment de lezing van Jos Cuijpers over de Zuiderwaterlinie van 29 september 2020 moeten afgelasten. De reden daarvoor is dat, vanwege de nieuwe maatregelen van de overheid, het maximaal aantal personen in een binnenruimte niet meer dan 30 mag zijn. Aangezien wij voor deze lezing veel meer aanmeldingen hebben ontvangen, was niet mogelijk deze lezing door te laten gaan.

Wij organiseren dit najaar weer lezingen op de laatste dinsdag van de maand. Dit is onder voorbehoud van de RIVM-richtlijnen en regels die door de overheid worden vastgesteld.

Er geldt een maximum voor het aantal bezoekers dat kan worden toegelaten in MFA De Snoeck tijdens deze lezingen. Daarom vragen wij u om u vooraf aan te melden via ons secretariaat.

Op 29 september 2020 verzorgt erfgoeddeskundige Jos Cuijpers een lezing over:

“De Zuiderwaterlinie‟

Jos Cuijpers heeft onlangs de Erfgoedvisie voor de Zuiderwaterlinie geschreven en hij zal zijn verhaal over de waterlinie en de cultuurhistorische en toeristische waarde ervan toelichten. Nederland heeft zich niet alleen eeuwenlang verdedigd tegen het water maar ook met behulp van het water. Dit blijkt wel uit de diverse waterlinies die ons land kent. Het was indertijd de wereldberoemde vestingbouwer Menno van Coehoorn die rond 1700 een samenhangend geheel van de Brabantse vestingsteden maakte. Het werd een ketting van 160 kilometer lang vanaf Bergen op Zoom tot Grave.

De zuiderwaterlinie was niet alleen een verdedigingslinie maar markeerde ook een culturele grens tussen Noord en Zuid, zand en klei, protestant en rooms-katholiek, harde en zachte g. De linie liep ten noorden van Oss met ‘s-Hertogenbosch en
Grave als centrale vestingen. In een later stadium speelde ook Lithoijen een belangrijke rol.

Wat betekende die positie voor de plaatselijke bevolking? Wanneer werd de Zuiderwaterlinie opgeheven en waarom bleef hij zo lang geheim?

De lezing begint om 20.00 uur in MFA De Snoeck, de zaal is open vanaf 19.30 u.
Iedereen is welkom, ook niet leden. Wel vragen wij u om u vooraf aan te melden via
secr.heemkunde.lith.@outlook.com of via tel 0412-482216 (voor 14 of na 25 september).

Hebt u zich aangemeld maar bent u verhinderd, meldt dit dan ook uiterlijk 28 september 2020.

Voor uw agenda:
Wegens de overweldigende belangstelling tijdens de op 15 februari 2020 gehouden lezing verzorgt Rien Biemans op 27 oktober 2020 opnieuw een lezing over de ‘Handelsroute tussen de Maas en de Zuid-Willemsvaart’ waarbij ook aandacht besteed wordt aan ‘Janssen Boten’.

Vanwege alle maatregelen rondom het coronavirus heeft het bestuur van de Heemkundekring Maasdorpen in de gemeente Lith besloten dat alle activiteiten tot 1 juli 2020 niet doorgaan. Dat betreft dan de lezingen van 31 maart, 28 april en 26 mei 2020. Ook de excursie op 1 juni 2020 gaat voorlopig niet door.

Zodra er meer bekend wordt over de planning van lezingen e.d. in de maanden daarna, maken wij dat hier bekend.

In verband met de veiligheidsmaatregelen rondom het Coronavirus wordt de lezing van zaterdag 14 maart 2020 door de heer Henk Buijks in MFA De Snoeck in Lith afgelast.

____________________________________________________________

Op zaterdag 14 maart 2020 van 11.00 t/m 13.00 u verzorgt historicus Henk Buijks een lezing over de Beerse Overlaat.

In de lezing komen niet alleen de bedijking en de rol van de waterschappen aan de orde, maar ook de overstromingen en de overlaten in Brabant. De Beerse Overlaat is de laatste en beruchtste overlaat. Bij overstromingen bereikte het water zelfs het noorden van ’s -Hertogenbosch. In 1942 is deze overlaat gesloten.

____________________________________________________________

Op 31 maart 2020 verzorgt erfgoeddeskundige Jos Cuijpers een lezing over:

“De Zuiderwaterlinie‟

De lezing begint om 20.00 uur in MFA De Snoeck, de zaal is open vanaf 19.30 u. 

_____________________________________________________________

Op initiatief van de gemeente Oss is in MFA De Snoeck een Pop Up-tentoonstelling geplaatst.

Deze expositie, 20 kisten met een glazen deksel, geeft een kijkje in het rijke verleden van het gebied langs de oevers van de Maas in de gemeente Oss en legt een verbinding met waterveiligheid in de toekomst. De Maas fungeert als het centrale thema en is de verbinder tussen verleden, heden en toekomst. Belangrijk voor de Zuiderwaterlinie. Deze Pop Up tentoonstelling over cultuurhistorie en waterveiligheid gaat het komende jaar door gemeente Oss reizen.

Op zaterdag 1 februari 2020 van 11.00 t/m 13.00 u verzorgt Noud Bongers rond deze Pop Up tentoonstelling een lezing over de Zuiderwaterlinie.

Op zaterdag 15 februari 2020 van 11.00 t/m 13.00 u verzorgt Rien Biemans een lezing over de handelsroute tussen de Maas en de Zuid-Willemsvaart. Deze lezing behandelt de ontwikkeling van de bedrijvigheid langs de Maas en de daarmee in verbinding staande kanalen. We beginnen in Rotterdam, gaan via Dordtrecht, Den Bosch en Lith en eindigen in Luik.

Op zaterdag 29 februari 2020 van 11.00 t/m 13.00 u verzorgt Rien Biemans een lezing over de bouw van het sluizen- en stuwcomplex te Lith in de jaren 1933 / 1936. We kijken naar foto’s van de bouw, staan stil bij de hoogte punten en eindigen bij ruimte voor de rivier en natuur ontwikkeling.

Op 18 februari 2020 zal Jos Swanenberg een lezing verzorgen over:
‘Wezen en waarde van het dialect in Noord-Brabant’.

Op 21 oktober 2016 wordt onze nieuwe foto-expositie “Maasdorpen langs de Maas 1900-1950” geopend in ons heemhuis aan het Marktplein te Lith.
tentoonstelling2016
 

004-Poster Wereldoorlog II MailTentoonstelling “Wereldoorlog II in Europa 1939 – 1945 ”

Dit jaar herdenken wij dat 75 jaar geleden de tweede wereldoorlog is begonnen en dat 70 jaar geleden we bevrijd zijn van de Duitse overheersing.
Via onze nieuwe tentoonstelling “Wereldoorlog II in Europa 1939 – 1945 ” willen wij onze bezoekers aan deze tentoonstelling kennis laten maken met de oorzaken, de uitvoering en de gevolgen van deze catastrofe die vooral de bevolking van Europa heeft getroffen.Tijdens deze grootste ramp die zich tot nu toe heeft voorgedaan in de geschiedenis van de mensheid zijn nog nooit zoveel slachtoffers gevallen.Met behulp van het Nederlandse instituut voor Oorlogsdocumentatie hebben we een uitgebreide fotocollectie kunnen samenstellen.
Onze tentoonstelling geeft een duidelijk  beeld  van wat deze periode voor de bevolking van Europa, maar ook voor onze omgeving heeft betekend.
Openingstijden:
Onze tentoonstelling is vanaf 21 augustus t/m 31 oktober 2015  elke maandag  van 14.00 t/m 16.30 uur  en elke laatste zaterdag van de maand van 10.30 uur t/m 15.30 uur in ons Heemhuis aan het Marktplein in Lith te zien.
Een bezoek op afspraak is mogelijk. Uiteraard is de toegang gratis!
Op vrijdag 21 augustus wordt om 16.00 uur deze tentoonstelling officieel geopend.  Alle leden zijn dan natuurlijk van harte welkom.
Mocht u in het bezit zijn van foto`s, documenten  en /of voorwerpen uit deze periode dan zouden wij die graag voor onze  de tentoonstelling  willen lenen.
Wij wensen iedereen een leerzaam bezoek aan deze tentoonstelling toe.
Op 25 mei 2015 hebben we  Ieper  bezocht. Omdat het 100 jaar geleden is dat de Eerste Wereldoorlog woedde, maakten wij met 40 personen een busexcursie naar Ieper. We bezochten o.a. het indrukwekkende museum “In Flanders Fields”, maakten ‘s middags o.l.v. een enthousiaste gids een tocht langs diverse kerkhoven, herinneringsplaatsen en slagvelden. ‘s Avonds waren wij aanwezig bij de Meense Poort, waar elke avond The Last Post wordt geblazen voor de gevallenen.
“Lith presenteert……….”
Op 6 april 2015. (2e Paasdag) is het seizoen van het schokkermuseum officieel gestart middels een  open dag (van 11.00 – 17.00 uur). Diverse organisaties, verenigingen en ambachtelijke ondernemers hebben zich in een relaxte sfeer aan het publiek gepresenteerd.
Zo ook de heemkundekring. Shantykoor, fanfare, band paradox, heemkundekring, weidevogels, visclub met vissen voor kinderen, tekenen en schilderen, keramiek, restaurateur, streekbier, huiden/schapen enz. enz. Dit alles in een sfeervolle ambiance, waarbij ook hapjes en drankjes gekocht konden worden.
http://www.museumbootdeschokker.nl
Onder het motto Bidt en werkt. leest. rekent en houdt boek was er een tentoonstelling over het leven en werk van pastoor Roes gehouden in de Sint-Willibrorduskerk van Deurne. Deze tentoonstelling was te bezichtigen t/m zondag 26 oktober 2014 in de St. Willibrorduskerk, Markt 9 te Deurne op dinsdag t/m zondag tussen 14.00 en 16.00 uur.
Op 29 januari 1909 werd kapelaan Roes benoemd tot pastoor in Kessel. Hier begon hij aan zijn blad “Rust Roest”.  Veelvuldig ging hij in lezingen te keer tegen drankmisbruik.
Om vooruit te komen – en daarmee geluk te vinden – moesten de mensen zich actief inzetten. Niet voor niets stond onder de kop van “Rust Roest” de lijfspreuk van Roes:
” Bidt en werkt, leest , rekent en houdt boek”.
09-06-2014
Excursie naar o.a. de Kilsdonkse molen.
N I E U W T J E S FIETSEN EN WANDELEN Sinds augustus 2012 zijn we gestart met de digitale aanbieding van de fiets- en wandeltochten door onze Maasdorpen. De eerste fietstocht die we gratis kunnen aanbieden is “Fietsen langs de Rivier, een tochtje door de voormalige gemeente Lith”. In onze webwinkel, onder het kopje Downloads kunt u uw eigen exemplaar downloaden. Omdat printen danig in de papieren kan lopen, is het fietsboekje inmiddels ook in gedrukte vorm te koop voor € 3,00. Zie de webshop.
MaasverbeteringTentoonstelling “Maasverbetering “1930 – 1940”.
Deze tentoonstelling omvat de periode 1930 – 1940 en gaat over de tot dan toe omvangrijkste gerealiseerde waterwerken ter verbetering van de Maasoevers en waterstanden van de Maas. Zonder reken- en computerapparatuur waren zowel de voorbereiding als de realisatie van dit project een technisch hoogstandje. Bovendien oogstte de techniek en apparatuur uit die tijd veel verbazing. Door  ongeveer duizend  arbeiders moesten met de hand  vele m3  zand en klei uitgegraven en verzet worden. Het polderlandschap werd zodoende veranderd in een uniek technisch waterbouwkundig project . Met de realisatie van deze Maasverbeteringswerken brak er voor onze streek, die in de wintermaanden eeuwenlang door het water werd geteisterd, een  tijd aan waarin onze regio zich beter kon ontwikkelen. Deze tentoonstelling brengt middels historisch fotomateriaal dit unieke project voor onze inwoners en andere geïnteresseerden  nog eens goed onder de aandacht.
Onze foto-expositie is vanaf 25 april t/m 20 september 2014 elke maandag van 14.00 t/m 16.30 uur en op elke laatste zaterdag van de maand van 10.30 t/m 15.30 uur te bezichtigen. Toegang is gratis.
003-Foto kl-Theo Schulz (1)Fototentoonstelling ‘Van heinde en verre’ in het Heemhuis te Lith, werk van Theo Schulz. Van 15 april t/m 28 september 2013 werd er in het Heemhuis van de Heemkundekring Maasdorpen in de gemeente Lith een fototentoonstelling gehouden. Het Heemhuis (Marktplein 20) is geopend op alle maandagen en op de laatste zaterdag van de maand van 14.00 t/m 17.00 u.De tentoonstelling toonde werk van van Theo Schulz, (hof-)fotograaf van de Heemkundekring. 001-Poster kl-Theo Schulz (1) Zoals de titel al aangeeft, waren er foto’s te zien uit de omgeving van de voormalige gemeente  Lith. Verder ook foto’s van de reizen die Theo in de periode van 1975 t/m 1990 gemaakt heeft. Lees verder……
“Van aderlaten tot penicilline”.Een boeiende tentoonstelling over de ontwikkelingen in de geneeskunde tussen 1870 en 1940 aan de hand van een verzameling medisch antiek (‘De Retroscoop’) van Wim van den Brink. De tentoonstelling vond plaats van 17 september 2012 t/m 31 januari 2013. Lees hier het relaas van Wim van den Brink over zijn verzameling. Heemhuis ‘De Goeij kamer’ Marktplein 5 Lith. Deze tentoonstelling was voor het laatst te zien op zaterdag 26 januari van 10.00 uur tot 13.00 uur en op zondag 27 januari van 13.00 uur tot 16.00 uur. Wim van den Brink sloot zijn tentoonstelling op zondag 27 januari 2013 af met een diapresentatie.
Tentoonstelling Lithoijense Bruidsparen Deze  tentoonstelling werd gehouden in de Remigiuskerk in Lithoijen.
Remigiusmuseum Lithoijen Zodra de renovatie van de Remigiuskerk voltooid is  kunnen we ons museum op de koorzolder weer gaan inrichten. Voorjaar 2013 hopen we u weer te mogen begroeten in het leukste museumke van de regio. Onze conservator, Frans Heeren, woont er om de hoek en is bereikbaar voor vragen of reserveringen wanneer u met een groepje wilt komen kijken: 0412-482216.