Agenda Lezingen

29 september 2020 – De Zuiderwaterlinie

Wij organiseren dit najaar weer lezingen op de laatste dinsdag van de maand. Dit is onder voorbehoud van de RIVM-richtlijnen en regels die door de overheid worden vastgesteld.

Er geldt een maximum voor het aantal bezoekers dat kan worden toegelaten in MFA De Snoeck tijdens deze lezingen. Daarom vragen wij u om u vooraf aan te melden via ons secretariaat.

Op 29 september 2020 verzorgt erfgoeddeskundige Jos Cuijpers een lezing over:

“De Zuiderwaterlinie‟

Jos Cuijpers heeft onlangs de Erfgoedvisie voor de Zuiderwaterlinie geschreven en hij zal zijn verhaal over de waterlinie en de cultuurhistorische en toeristische waarde ervan toelichten. Nederland heeft zich niet alleen eeuwenlang verdedigd tegen het water maar ook met behulp van het water. Dit blijkt wel uit de diverse waterlinies die ons land kent. Het was indertijd de wereldberoemde vestingbouwer Menno van Coehoorn die rond 1700 een samenhangend geheel van de Brabantse vestingsteden maakte. Het werd een ketting van 160 kilometer lang vanaf Bergen op Zoom tot Grave.

De zuiderwaterlinie was niet alleen een verdedigingslinie maar markeerde ook een culturele grens tussen Noord en Zuid, zand en klei, protestant en rooms-katholiek, harde en zachte g. De linie liep ten noorden van Oss met ‘s-Hertogenbosch en
Grave als centrale vestingen. In een later stadium speelde ook Lithoijen een belangrijke rol.

Wat betekende die positie voor de plaatselijke bevolking? Wanneer werd de Zuiderwaterlinie opgeheven en waarom bleef hij zo lang geheim?

De lezing begint om 20.00 uur in MFA De Snoeck, de zaal is open vanaf 19.30 u.
Iedereen is welkom, ook niet leden. Wel vragen wij u om u vooraf aan te melden via
secr.heemkunde.lith.@outlook.com of via tel 0412-482216 (voor 14 of na 25 september).

Hebt u zich aangemeld maar bent u verhinderd, meldt dit dan ook uiterlijk 28 september 2020.

Voor uw agenda:
Wegens de overweldigende belangstelling tijdens de op 15 februari 2020 gehouden lezing verzorgt Rien Biemans op 27 oktober 2020 opnieuw een lezing over de ‘Handelsroute tussen de Maas en de Zuid-Willemsvaart’ waarbij ook aandacht besteed wordt aan ‘Janssen Boten’.