Kaart en Kwartetspel

Kaart en Kwartetspel

Kaart en Kwartetspel Herindeling 2011 – € 26,00
Dit uniek kaart- en kwartetspel is door de Heemkundekring Maasdorpen in de gemeente Lith uitgegeven ter gelegenheid van de gemeentelijke herindeling van de gemeenten Lith met de gemeente Oss per 1 januari 2011 Wij wilden het jaar vóór de herindeling niet zomaar voorbij laten gaan. Vandaar dat de Heemkundekring Maasdorpen in de Gemeente Lith het initiatief genomen heeft om elkaar, in 365 ‘weetjes’,(wetenswaardigheden over beide gemeenten) beter te leren kennen.
Dit zijn 7 bijzondere mooie maar vooral unieke heemkundige stokken speelkaarten geworden die historische aspecten belichten over de kernen:
-Gemeente Oss in 2011

-Gemeente Oss

-Regio Oss; ( dit zijn de gemeente Berghem, Megen, Haren en Macharen en Ravenstein
die door een eerdere herindeling bij de gemeente Oss zijn gekomen)
-Gemeente Lith; en de gemeenten die door een eerdere herindeling bij de gemeente                                      Lith zijn gekomen, te weten:
-Alem, Maren en Kessel en Het Wild; (alleen Alem is in 1958 bij de gemeente Maasdriel                                                                   gevoegd)
Lithoijen
-Oijen en Teeffelen

Elke stok bestaat uit 13 categorieën ieder met 4 wetenswaardigheden: We associeerden de speelkaarten bij de volgende categorieën:
-de Aas voor geschiedenis
-de Koning voor herindeling-
-de Vrouw voor monumenten en kunst
-de Boer voor opgravingen en vondsten
-de 10 voor natuur
-de 9 voor water
-de 8 voor religie
-de 7 voor onderwijs
-de 6 voor wereldoorlog 1940 – 1945
-de 5 voor werkgelegenheid
-de 4 voor ambachten
-de 3 voor verenigingen
-de 2 voor recreatie en toerisme.
Uniek daar het de eerste keer is dat er voor een gemeentelijke herindeling een kaartspel is gemaakt. Uniek daar de tekens van de kaarten de harten, ruiten, schoppen en klaveren voor de eerste keer gebruikt zijn om er mee te  kwartetten.  
Een woord van dank voor de geweldige samenwerking om deze speelkaarten te kunnen realiseren, gaat uit naar: de gemeente Lith, de gemeente Oss, het Brabants Historisch Informatie Centrum te ’s-Hertogenbosch, het Stadsarchief Oss, diverse verenigingen in de gemeente Lith en Oss en leden van onze heemkundekring.
Onze dank gaat in het bijzonder uit naar Henk Buijks, Paul Spanjaard, Hans Diks, Jelle van Hemert, Bert Wiegmans, Rikie de Vries- van Erp, Theo Schulz, Barbara van Tuijl- van Kessel en Frans en Carla Heeren. Zonder hun inzet was dit niet mogelijk geweest.
De bedenker en coördinator van deze unieke kaart- en kwartetspeelkaarten (met bijbehorende quiz)  is Barbara van Tuijl- van Kessel. Het ontwerp was in handen van Frans Heeren, en de eindredactie lag in handen van Carla Heeren.
© Heemkundekring Maasdorpen in de gemeente Lith en Frans Heeren
Aan de hand van alle weetjes op de kaarten ontwierp Barbara na afloop van de grote geschiedenisquiz in december 2010 – een quizkist, waarmee verenigingen en andere gezelschappen zelf de quiz kunnen spelen en zo op een speelse manier kennis kunnen maken met de lokale en regionale geschiedenis. Voordeel van het huren van de quizkist  € 7,50 voor veertien dagen is dat het kaart- en kwartetspel met een fikse korting van € 6,00 kan worden aangeschaft.
Secretariaat: De Band 49, 5397 AD Lith, 0412-481688