Geëerden en gedecoreerden

Elke vereniging kent leden die zich zeer verdienstelijk maken of hebben gemaakt voor de goede zaak. Ook wij hebben mensen in ons midden die zich meer dan bovengemiddeld hebben ingespannen. We zijn zuinig met onze onderscheidingen en met het toekennen van erelidmaatschappen, maar wie het predicaat ontvangt is dan ook iemand met een behoorlijke staat van dienst!


E R E L E D E N
Mw. Rikie de Vries – van Erp
Rikie is een zeer actief lid vanaf het eerste uur. Ze verzorgde tot 2006 ons periodiek, de Maaskroniek, en schreef er ontelbare verhalen voor. Ook hanteerde ze lange tijd de voorzittershamer. Daarnaast is ze een wandelende encyclopedie voor de andere leden. Niet verwonderlijk dus dat ze te pas en te onpas naar voren geschoven wordt als journalisten of bestuurders iets van onze vereniging willen weten. Zij is een netwerker pur sang en weet hoe ze mensen kan laten schitteren ten gunste van de heemkundekring. Nog niet zo lang geleden zorgde zij ervoor dat de heemkundekring een eigen museum kreeg op de koorzolder van de Lithoijense Remigiuskerk, en nog altijd is ze actief adviseur van de huidige redactie van de Maaskroniek. Naast het erelidmaatschap van onze vereniging ontving zij in 2001 het zilveren insigne van Brabants Heem.
Emeritus pastoor Theodorus Pirenne
Theo Pirenne werd pastoor van Maren Kessel in de lente van 1968. Het was midden in de tijd van provo’s en hippies die niets hadden met gezagsdragers. Hoewel veel pastoors zich vasthielden aan hun positie van vanzelfsprekende autoriteit, was Theo Pirenne een warm mens onder de mensen. In no time had hij al zijn parochianen thuis bezocht en na enkele jaren kende hij ze allemaal bij naam. Maar ook veel andere inwoners van de gemeente, die tot omliggende parochies behoorden. Hij liet zich niet afschrikken door status of overwicht en stapte overal onbevangen op af. Hij had een belangstellend hart en een luisterend oor en kon de gemoederen tot bedaren brengen met het simpel presenteren van een pepermuntje. Als lid van onze vereniging was hij zelf een actief heemkundebeoefenaar, die waar hij maar kon informatie verzamelde voor de heemkundekring. Hij schreef voor ons blad De Maaskroniek, die bij zijn afscheid in 1987 een special aan hem wijdde (Maaskroniek nr. 26, augustus 1987). In Maaskroniek 76, augustus 2011, is een meer recent artikel over deze kwieke pastoor opgenomen.
Pastoor Pirenne is op 13 december j.l. te Tilburg overleden.
De overlijdensadvertentie vermeldt:
“Bijna 40 jaar is hij als priester van het bisdom ’s Hertogenbosch voor velen een toegewijde herder geweest, waarvan bijna 20 jaar als pastoor in Maren-Kessel.
Als emeritus mocht hij de laatste 25 jaar huisgenoot zijn bij de fraters van Tilburg.
Wij zijn dankbaar voor zijn leven onder ons”.
024-290113-Ere Lid
Theo Schulz is op 29-01-2013 benoemd tot erelid van
“Heemkundekring Maasdorpen in de gemeente Lith”.
30 jaar lang heeft Theo zich als fotograaf voor onze
vereniging ingezet.  Vele plekjes, personen, gebeurtenissen
uit het dagelijks leven en activiteiten van onze Lithse
gemeenschap zijn door hem vastgelegd.
Bovendien heeft hij er mede voor gezorgd dat de
duizenden foto’s uit ons archief zijn gedigitaliseerd,
beschreven en van een nummer voorzien.
Theo is voor velen een onuitputtelijke bron om  jubilea of  tentoonstellingen
van prachtig beeldmateriaal te voorzien.
Zijn grote bevlogenheid met de fotografie blijkt uit zijn lijfspreuk:
“Éen foto zegt meer dan 1000 woorden”.
ONDERSCHEIDEN DOOR BRABANTS HEEM
Door Brabants Heem zijn in de loop van de jaren een aantal leden van onze vereniging geëerd met een zilveren draaginsigne:
23.01.2001           Mw. Rikie de Vries-van Erp
24.01.2006          Dhr. Piet van Hees
19.01.2010           Dhr. Theo Schulz
19.01.2010           Dhr. Henk van Xanten
26.01.2016          Dhr. Frans Heeren