Archief en bibliotheek

In ons eigen papieren archief bevinden zich allerlei documenten die in de loop van de afgelopen 35 jaren aan ons toevertrouwd zijn. Dat varieert van een eenvoudig trouwboekje tot rapporten over de Maasverbeteringswerken. In ons eigen heemhuis kunnen we geïnteresseerde leden inzage geven in dit archief.
Daarnaast hebben we inmiddels een behoorlijke bibliotheek opgebouwd van historische boeken (o.a. eerste drukken van de werken van Antoon Coolen), en boeken die we in de loop van de jaren verzameld hebben met betrekking tot heemkunde in onze omgeving.
Deze laatste categorie is te lenen via het secretariaat.