Geschiedenis

Het werkgebied van de heemkundekring bestrijkt de woonkernen Oijen, Teeffelen, Lithoijen, Lith, Kessel, Maren en ´t Wild. Zeven prachtige stukjes Brabant met elk een eigen karakter en een interessante geschiedenis. Zo zijn er archeologische vondsten gedaan in Kessel en was Lithoijen bekend om zijn markante bestuurders van de polder en hun watermanagement. Lith is bekend door Antoon Coolens boek Dorp aan de Rivier, om slechts één voorbeeld te noemen. In Maren woonden ooit twee aannemers die huizen als kastelen zo sterk bouwden. Een echt kasteel heeft er gestaan in Oijen. Teeffelen heeft zijn sarcofaag en ´t Wild staat weer bekend om zijn enorme flexibiliteit.
Het ontstaan en de opheffing van de gemeente Lith in een notendop.
De gemeente Lith in deze vorm ontstond doordat in 1939 werd gefuseerd met twee andere naburige gemeenten, de gemeente Oijen en Teeffelen en de gemeente Lithoijen kwamen erbij. Negentien jaar later, in 1958 werd de gemeente Alem Maren Kessel opgeheven. Alem lag sinds de Maaskanalisatie in de vroege dertiger jaren voortaan aan de Gelderse kant en ging naar de gemeente Maasdriel. Maren-Kessel en ´t Wild werden bij de gemeente Lith gevoegd.
Maar de gemeentelijke herindelingen schreden voort, ook in onze tijd vinden er samenvoegingen en herindelingen plaats. Op 1 januari 2011 werd de gemeente Lith samengevoegd met de gemeente Oss, die daardoor een van de grootste gemeentes van Brabant werd. Toch blijft onze aandacht zich richten op de zeven woonkernen die tot voor kort samen de gemeente Lith vormden. Vandaar de handhaving van onze toch al lange naam, Heemkundekring Maasdorpen in de gemeente Lith!
Historische feiten en cijfers en aardige weetjes over naamgeving en gemeentewapens zijn te vinden op de website van het Brabants Historisch Informatie Centrum www.bhic.nl. Een keur aan verhalen over deze onderwerpen zijn in de loop van de jaren verschenen in ons blad: de Maaskroniek. In de inhoudsopgave kunt u zoeken op trefwoord.