Lezingen 2023

Op maandag 27 februari 2023 heeft Henk Hellegers, oud burgemeester van de gemeente Uden en voorzitter van Brabants Heem een lezing verzorgd over:
75 jaar ‘Brabants Heem’ en de opvang Belgische vluchtelingen Eerste Wereldoorlog

Brabants Heem
Al voor de Tweede Wereldoorlog werden in Brabant door de katholieke intelligentsia, door jongeren, onderwijzers en ambtenaren de eerste Heemkundekringen opgericht. In 1947 werd Brabants Heem opgericht als koepelorganisatie van al de bestaande Heemkundekringen. Na 75 jaar is het aantal aangesloten kringen en historische verenigingen gestegen tot maar liefst 124. In de lezing over 75 jaar Brabants Heem werd op deze geschiedenis ingegaan. Maar ook op veranderingen die Heemkundekringen, dus ook de Lithse, in die jaren ondergaan hebben. Ook werd gesproken over de wijze waarop Brabants Heem de kringen ondersteunt en vertegenwoordigt. 
Vluchtoord Uden.
Na de val van Antwerpen vluchtten in oktober 1914 ruim één miljoen Belgen uit hun belegerde vaderland naar het neutrale Nederland. De overeenkomsten met de huidige vluchtelingenproblematiek in ons land zijn treffend. In de lezing werd ingegaan op de vraag wat het vluchtoord in Uden voor de Udenaren en voor de regio betekende en hoe ermee werd omgegaan. Aanvankelijk werden ze met mededogen ontvangen en kwamen op initiatief van de Kruisheren uitwisselingen tussen Uden en het Vluchtoord tot stand.  Na een jaartje sloeg die houding om. De economische crisis en schaarste aan eerste levensbehoeften waren daarvan mede een oorzaak. Het leidde tot fricties en ruzies tussen de gemeente en het Rijk.