Contact

De Heemkundekring “Maasdorpen in de gemeente Lith” sinds 1976.

Bezoekadres voor lezingen, archief en tentoonstellingen:

MFA De Snoeck,
Marktplein 24,
5397 EW Lith.

Openingstijden archief: elke maandag van 9.00 tot 12.00 uur,|
met uitzondering van: schoolvakanties en feestdagen.

Secretariaat:
Secretaris, contactpersoon Heemkundekring en website:|
Carla Heeren, tel: 0412-482216
Postadres: Dorpsstraat 6, 5396PG Lithoijen
secr.heemkunde.lith@outlook.com

Lezingen, Wandelpaden Lith e.o., Zuiderwaterlinie en Open Monumentendagen:
Noud Bongers, tel. 06-10108393
info@noudbongers.nl

Redactie Maaskroniek en website, penningmeester en beheerder archief
Barbara van Tuijl – van Kessel, tel. 06-23850638
barbara_vk@outlook.com
Lay-out Maaskroniek: Piet van Hees
Fotoarchief Maaskroniek: Henk Hoefnagel, tel: 0412-492607

Gids en beheerder Remigiusmuseum Lithoijen en lay-out Maaskroniek:
Frans Heeren, tel: 0412-482216
secr.heemkunde.lith@outlook.com

Coördinator Wandelpaden Lith e.o.:
Noud Bongers, tel. 06-10108393
info@noudbongers.nl
Gidsen: Johan de Nooy, Jan Smits, Noud Bongers, Piet van Hees en Tonnie Wiegmans

Dorpswandeling Oud Maren:
Gids: Nol Steenbruggen, tel: 073-5226656 / 0626352029
stonebridges@telfort.nl

Tentoonstellingen:
Medewerkers: Jan Smits, Henk Hoefnagel, Johan de Nooy, Frans Heeren, Noud Bongers, Barbara van Tuijl – van Kessel en Carla Heeren.
secr.heemkunde.lith@outlook.com

Museumboot De Schokker:
Contactpersoon namens de Heemkundekring: Johan de Nooy, tel: 06-51117515
j.de.nooy@kpnplanet.nl

Foto-archief:
Beheerder: Henk Hoefnagel
henkhoefnagel48@gmail.com

Bankrekeningnummer Heemkundekring “Maasdorpen in de gemeente Lith”:
NL75 RABO 0129 4815 80.