Bestuur

Het bestuur van de heemkundekring bestaat uit zes personen die elk hun eigen taak en aandachtsgebied hebben. U kunt hen rechtstreeks benaderen via het contactformulier op de pagina Contact.
Jan Smits is onze voorzitter en als zodanig verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Hij zit onze vergaderingen voor, leidt onze bijeenkomsten in en vertegenwoordigt onze heemkundekring bij bijzondere activiteiten. Hij is het eerste aanspreekpunt voor actieve leden en voert de regie over doelstellingen, plannen en problemen.
Carla Heeren is onze secretaris. Zij houdt de ledenadministratie bij, bereidt vergaderingen voor en voert in- en externe correspondentie. Daarnaast is Carla verantwoordelijk voor alle perscontacten en is zij aanspreekpunt voor de inhoud van onze website.
Barbara van Tuijl-van Kessel is onze penningmeester en verantwoordelijk voor de financiele gang van zaken. Ze beheert de kas, registreert inkomsten en uitgaven en int de jaarlijkse contributie. Ze beheert onze bankrekeningen en is daarmee logischerwijs onze contactpersoon naar de banken. Voor de jaarlijkse ledenvergadering zorgt ze voor uitgebreide verslaglegging. Daarnaast neemt Barbara veel taken op het gebied van Algemene Zaken voor haar rekening.
Johan de Nooy is de coördinator voor de rondwandelingen. Daarnaast is hij, namens de Heemkundekring, bestuurslid van Museumboot De Schokker.
Noud Bongers is degene die onze lezingen voorbereidt. Hij is voortdurend alert op interessante onderwerpen en goede sprekers. Hij maakt afspraken met hen en bevestigt deze. Verder is hij verantwoordelijk voor de huur van een ruimte voor onze activiteiten en is hij verantwoordelijk voor de organisatie van excursies en fietstochten.
Henk Hoefnagel is als bestuurslid primair verantwoordelijk voor het foto- en filmarchief. Aan de hand van zijn coderingssysteem kan hij gemakkelijk foto’s terugvinden voor verschillende doeleinden, waaronder het inrichten van fototentoonstellingen en publicatie in ons blad, de Maaskroniek.