Bestuur

Het bestuur van de Heemkundekring bestaat uit tenminste vijf personen die elk hun eigen taak en aandachtsgebied hebben. U kunt hen rechtstreeks benaderen via contact.

Jan Smits is onze voorzitter en als zodanig verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Hij zit onze vergaderingen voor, leidt onze bijeenkomsten in en vertegenwoordigt onze Heemkundekring bij bijzondere activiteiten. Jan ondersteunt het bestuur betreffende Algemene Zaken. Daarnaast is hij gids bij onze dorpswandelingen.

Carla Heeren is onze secretaris. Zij is het eerste aanspreekpunt voor onze vereniging. Zij houdt de ledenadministratie bij, bereidt vergaderingen voor en voert de in- en externe correspondentie. Daarnaast is Carla verantwoordelijk voor alle perscontacten en voor de inhoud van onze website. Carla ondersteunt het bestuur betreffende Algemene Zaken.  

Barbara van Tuijl – van Kessel is onze vicevoorzitter en penningmeester. Ze is belast met en verantwoordelijk voor de financiële gang van zaken, beheert de kas, registreert inkomsten en uitgaven en int de jaarlijkse contributie. Ze beheert onze bankrekeningen en is daarmee logischerwijs onze contactpersoon naar de banken. Voor de jaarlijkse ledenvergadering zorgt ze voor een uitgebreide verslaglegging. Barbara is verder beheerder van ons archief. Daarnaast neemt Barbara veel taken op het gebied van Algemene Zaken voor haar rekening en is zij eindredacteur van de Maaskroniek en de website.

Noud Bongers is degene die onze lezingen voorbereidt. Hij is voortdurend alert op interessante onderwerpen en goede sprekers. Hij maakt afspraken met hen en bevestigt deze. Verder is hij verantwoordelijk voor de huur van een ruimte voor onze activiteiten en voor de organisatie van excursies en fietstochten. Daarnaast is hij gids bij onze dorpswandelingen.

Henk Hoefnagel is als bestuurslid primair verantwoordelijk voor het foto- en filmarchief. Via ons coderingssysteem zijn foto’s eenvoudig terug te vinden voor verschillende doeleinden, waaronder het inrichten van fototentoonstellingen en publicaties in ons blad de Maaskroniek en overige media.

Stephan van Sonsbeek is degene die ons digitale archief beheert. Hij begeleidt de digitalisering van het papieren archief en onderhoudt de contacten inzake Memorix Maior met Team Brabant Cloud. Verder is hij verantwoordelijk voor het bijhouden en aanvullen van het bestand met digitale stamboomgegevens in ons archief.

– 2024 Bestuur tijdens de jaarlijkse ledenvergadering: Stephan van Sonsbeek, Henk Hoefnagel, Noud Bongers, Jan Smits, Barbara van Tuijl – van Kessel, Carla Heeren.

2021 – Bestuur tijdens de jaarlijkse ledenvergadering: Carla Heeren, Barbara van Tuijl – van Kessel, Jan Smits, Johan de Nooy, Noud Bongers, Henk Hoefnagel.
1985 – Bestuur op de veerpont van Lith

Overzicht bestuursleden vanaf 1976