Agenda

Oproep om bij foto’s ontbrekende namen aan te vullen
Onze Heemkundekring heeft van de erven van oud gemeentesecretaris Vincent van Campenhout zijn fotoarchief in bezit gekregen. Er staan veel onbekende personen op deze foto’s. Henk Hoefnagel, beheerder van ons fotoarchief, roept bewoners van Maren-Kessel en Lith op om op maandagmorgen 26 februari 2024 tussen 10.00 en 12.00 uur in MFA De Snoeck in Lith samen met hem deze foto’s te bekijken en ontbrekende namen aan te vullen. Met name oudere koorleden en leden van de harmonie kennen waarschijnlijk nog veel personen op die foto’s.

Lezing 26 februari 2024

Op maandag 26 februari 2024 verzorgt Bas Bevaart uit Rosmalen een lezing over:
Vestingstad ’s-Hertogenbosch en Lith samen in stelling
Bas Bevaart was als revalidatiearts verbonden aan het Jeroen Bosch ziekenhuis in Den Bosch. Na zijn pensionering is Bas zich gaan verdiepen in de Zuiderwaterlinie en met name in de stad Den Bosch en omgeving. Begin 2020 was Bas mederedacteur van het boek ‘Vier eeuwen militaire inundaties rond ’s-Hertogenbosch’ en in 2023 verscheen zijn boek ‘Zuider-frontier-waterlinie in actie’.
Het begrip ‘het terrein bepaalt de manoeuvre’ staat volgens Bas centraal bij het denken en handelen van militairen. Aangezien ’s-Hertogenbosch en Lith door het terrein met elkaar zijn verbonden, is het belangrijk om allerlei aspecten van dit terrein goed te kennen. Dit is zeker van toepassing als beide plaatsen onderdeel zijn van eenzelfde stelling; hoe dat zit, zal worden uitgelegd.
Tijdens de presentatie zal Bas uitgebreid stilstaan bij de verschillende kenmerken van het terrein zoals waterwegen, dijken, wegen en polders en de betekenis daarvan voor de militaire activiteiten door de geschiedenis heen. Daarbij zal ook gekeken worden hoe de verdediging tegen het water en de verdediging met het water eruitzagen. Het zal daarbij duidelijk worden dat het hanteren van wateroverlast enerzijds en watertekort anderzijds niet alleen een probleem van vandaag de dag is.
Bas Bevaart bespreekt uitvoerig Menno van Coehoorn (militair en vestingbouwkundige) en de ontwikkeling van de Zuiderfrontier / Zuiderwaterlinie en daarbij zal de positie van Lith en de betekenis van de Beerse Maas nadrukkelijk aan de orde komen.
Bas Bevaart bouwt zijn presentatie op aan de hand van de verschillende militaire conflicten die door de eeuwen heen hebben plaatsgevonden. Vanaf de conflicten met de ‘Geldersen’ richt hij zich op de Tachtigjarige oorlog tussen 1568-1648, het Rampjaar 1672, de Oostenrijkse Successieoorlog tussen 1740-1748, de Franse tijd (1794 en 1795 in het bijzonder) en de periode aansluitend op de Belgische Opstand 1830-1839. Daarna sluit hij af met de gevolgen van de Vestingwet in 1874. Daarin werden indrukwekkende plannen bedacht voor verdedigingswerken langs de Maasdijk in samenhang met de inrichting van de centrale verdedigings- / aanval werken tussen Noord-Brabant en Holland.
Heemkundekring Maasdorpen Lith is er trots op dat wij Bas Bevaart bereid hebben gevonden om deze lezing te komen geven. Dit wordt echt een geweldige avond, dus zorg dat je erbij bent!
De lezing begint om 20.00 uur in MFA De Snoeck, Marktplein 24 te Lith, de zaal is open vanaf 19.30 u. Iedereen is welkom, ook niet leden.

Voor uw agenda hieronder de data voor de komende lezingen in 2024:
25 maart (Jacques van Dorst, over het boerenleven in de Maaskant. Hij vertelt over de gebruiksvoorwerpen van destijds en het leven op de boerderij),
22 april (Jan Kriek, directeur BHIC, over wat zij kunnen doen voor Heemkundekringen),
27 mei (Henk Hoefnagel, over de nieuwe wandelgids van Oijen en Teeffelen, de presentatie van deze wandelgids vindt plaats tijdens Open Monumentendagen),
30 september (filmavond door Leo Bongers en Leo de Blank),
28 oktober (Jos Cuijpers, over zijn boek over Lith) en
9 december (Wouter van Teeffelen, over de Scheurheuvel).
De excursie per bus vindt plaats op 20 mei 2024.
De Monumentendagen 2024 zijn op 14 en 15 september a.s.

Persbericht Museum Jan Cunen, juli 2023
Koninklijk Spektakel – Op zondag 9 juli 2023 publieksopening van de Vorst van Oss & tijdgenoten bij Museum Jan Cunen.
Waan jezelf volledig in de vroege ijzertijd tijdens de feestelijke publieksopening van de tentoonstelling De Vorst van Oss & tijdgenoten, Elite in de ijzertijd. Op zondag 9 juli wordt de tentoonstelling op een vorstelijke manier geopend, inclusief royale korting op de museumentree en een feestelijk programma voor jong en oud. Ontdek alles over de tentoonstelling en de ijzertijd met boeiende rondleidingen, inspirerende workshops en prachtige poëzie. Mis het niet en vier samen met ons de schatten van het verleden! 
Wees de eerste die deze fantastische tentoonstelling ontdekt en geniet van diverse leuke activiteiten, zoals een ritje met een treintje naar het Vorstengraf inclusief een gratis rondleiding. Het treintje vertrekt op gezette tijden vanuit het museum naar het Vorstengraf, waar lokale amateurarcheoloog Peter van Nistelrooij ter plaatse rondleidingen zal geven. Ook aan de innerlijke mens is gedacht, want de ijskar van IJssalon Alessandro zal verfrissende ijsjes verkopen. Na de rondleiding wil je natuurlijk nog veel meer te weten komen over de Vorst van Oss en de ijzertijd, dus breng een bezoek aan het museum waar je het originele Zwaard en nog negen andere vorstengraven kunt bewonderen. Laat je ook verrassen door de hedendaagse kunst die de koppeling naar ónze tijd laat zien.
Leden van Stichting Poëzie Podium Oss (PPO) hebben speciaal voor de Vorst hun beste gedichten geschreven en zullen deze voordragen. De optredende dichters zijn Michel Nierop, de stadsdichter van Oss, Kitty Schaap (voormalig Stadsdichter) en Toverlantijn (dichter/verhalenverteller van het Ansichtzwaard). Gedurende de hele dag is er ook een inloopworkshop genaamd ‘Vorstelijk versieren’. De stoere Tjebbe, gekleed in prehistorische kledij, zal het publiek informeren over de Vorst van Oss en de ijzer- en bronstijd. Kinderen kunnen zelf een bronzen sieraad maken, zoals dat ook in de tijd van de Vorst gedragen werd. Tjebbe neemt zelf ook sieraden en andere bronzen voorwerpen (replica’s) mee om te laten zien. En wat dacht je van een ‘echte’ tatoeage van het Zwaard van Oss? Op deze dag zal een ‘tatoeëerder’ aanwezig zijn om de tatoeages te zetten waar jij dat wilt. De tatoeages (á 1,50) zijn vanaf 9 juli te koop in de winkel. 
De publieksopening van de Vorst van Oss & tijdgenoten is op zondag 9 juli, van 11.00 tot 17.00 uur, bij Museum Jan Cunen. De toegangsprijs voor die dag is verlaagd naar 5 euro en de activiteiten zijn gratis. Iedereen is welkom!
De tentoonstelling is t/m 4 februari 2024 te bezichtigen.

Van Erfgoedlokaal “Haren ons dorp”

‘Samen Pres(en)teren we Meer’ in Haren

Haren (Oss) – ‘Erfgoedlokaal Haren ons dorp’ brengt
vanaf zondag 5 november in het Erfgoedlokaal aan
het Kerkplein 6 te Haren een nieuwe tentoonstelling
met als thema: ‘Samen Pres(en)teren we Meer’.

Het is vrijdag 12 september 2008, als Zr. Johanna Bogers, voormalig moeder overste van Klooster Bethlem te Haren, ‘Erfgoedlokaal Haren ons dorp’ officieel opent.
De aftrap begint met de éérste tentoonstelling: ‘Religieus Erfgoed’.
Dit jaar viert het Erfgoedlokaal het kristallen jubileum. Met ‘Samen Pres(en)teren we Meer’
behaalt men het 15-jarig bestaansrecht. In de afgelopen jaren is elke tentoonstelling tot stand gekomen dankzij de samenwerking van velen. Zij hebben hun bruikleenspullen ter beschikking gesteld en hebben zo bijgedragen aan het succes.

Met deze nieuwe (28e) tentoonstelling brengt het Erfgoedlokaal iets unieks. Namelijk de
alleréérste samenwerkingstentoonstelling van verschillende Heemkundekringen in de regio.
Een unieke kans om naast de presentatie van Erfgoedlokaal Haren ons dorp, ook de presentaties te zien van: Heemkundewerkgroep Vladerack (Geffen), Heemkundekring Berchs-Heem (Berghem), Heemkundekring Land van Ravenstein (Ravenstein), Heemkundekring Zeeland (Zeeland), Heemkundekring Megen, Haren en Macharen (Megen), Heemkundekring Maasdorpen Lith en Heemkundekring Nistelvorst (Nistelrode). Daarnaast zijn ook Stadsarchief Oss, Stichting De Werkende Mens (Oss), Historische Geografie Brabant; afdeling Noord-Oost, Stichting Archeologie Maasland (Oss) en Poëzie Podium Oss van de partij.
Wie door de tentoonstelling loopt, geniet van een regioreis ‘terug in de tijd’. Vertelt door de
verschillende deelnemende heemkundekringen en aanverwante verenigingen. Allen vertellen zij hun eigen verhaal over de geschiedenis van de streek waarin ze wonen, werken en leven. Foto’s aan de wand en filmbeelden in onze huiskamer, voorzien deze tentoonstelling van een extra dimensie. Met ‘Samen Pres(en)teren we Meer’ creëert het Erfgoedlokaal tevens een doorverwijzing naar de thuisbasis van elke deelnemende club.

‘Samen Pres(en)teren we Meer’ is geopend op zondag 5 november, 3 december, 7 januari 2024, 4 februari, 3 maart en 7 april.
Het Erfgoedlokaal is gehuisvest in de voormalige kloosterboerderij gelegen links naast het gebouwencomplex van Klooster Bethlehem aan het Kerkplein te Haren. Gele bewegwijzeringborden in het dorp wijzen de weg naar Klooster Bethlehem.
Openingstijden: elke éérste zondag van de maand van 11:00 – 15:00 uur. Bezoek in groepsverband buiten de gebruikelijke openingstijden uitsluitend op afspraak! Zie voor verdere informatie de website: www.harenonsdorp.nl
Entree: € 2,00 per persoon/ Vrienden van het Erfgoedlokaal en kinderen onder de 12 jaar hebben gratis toegang.

Ook Heemkundekring Maasdorpen Lith neemt deel aan deze tentoonstelling.

‘LEVEND ERFGOED’ maakt Erfgoed Levendig!
Haren (Oss) – ‘Erfgoedlokaal Haren ons dorp’ brengt vanaf zondag 2 juli in het
Erfgoedlokaal aan het Kerkplein 6 te Haren een nieuwe tentoonstelling met als thema:
‘LEVEND ERFGOED’.
Alles wat we koesteren, wat we hebben meegekregen van onze ouders en voorouders en wat we doorgeven aan de volgende generaties, is Levend Erfgoed. Het zijn juist de verhalen die erbij horen, die de schakel vormen tussen heden, verleden en toekomst. Bij levend erfgoed moeten we denken aan begrafenis- en huwelijksrituelen, tradities, uitdrukkingen, ambachten, liedjes, muziek, oude kinderspelen, enz. Ook lokale recepten, die worden overgedragen van generatie op generatie, behoren net als streektaal (dialect) tot het immateriële Levend Erfgoed.
Het is cultuur van nu, toekomstgericht! Daar gaat het over in deze tentoonstelling.
Er komt van alles aan bod! Van de boerenbruiloft gaan we met historische auto’s op vakantie, met in onze bagage ambachtelijk gebonden boeken, oude foto’s en oude kleding en designs, gereproduceerd met ambachtelijke en moderne technieken. De oude foto’s herinneren ons aan het dorp Haren van de jaren ’50 en ’60 en het dagelijkse leven op de boerderij. Met oude huisdierrassen duiken we in de wereld van miniatuur en met de juiste zorg en ambachtelijke kunst, houden we herinneringen van het vroegere leven levendig.
Dat oude technieken zorgvuldig bewaard moeten blijven moge duidelijk zijn. Het biedt nieuwe mogelijkheden in hedendaagse ontwerpen en vormgeving in de architectuur. Houten blokken vormden ooit de basis en na ruim 75 jaar vormen blokken, anders vormgegeven, nog steeds, hét speelgoed voor jong en oud. Met een fotopresentatie nemen wij u mee, terug in de tijd. Je kijkt ernaar en praat erover; oude beelden komen weer tot leven.
Speciaal voor deze tentoonstelling is er een beeldpresentatie te zien van fotograaf
Daan Scholte. Het fotoboek van Daan Scholte deel 3 is tevens verkrijgbaar.
Haren 1940-1951: een compilatie van foto’s zoals deze te zien zijn in de fotopresentatie: ‘Levend Erfgoed. © Erfgoed Haren


‘LEVEND ERFGOED’ maakt Erfgoed Levendig is geopend op zondag 2 juli, 6 augustus, 3-9-10 september en 1 oktober.
Het Erfgoedlokaal is gehuisvest in de voormalige kloosterboerderij gelegen links naast het gebouwencomplex van Klooster
Bethlehem aan het Kerkplein te Haren. Gele bewegwijzeringborden in het dorp wijzen de weg naar Klooster Bethlehem.
Openingstijden: elke éérste zondag van de maand van 11:00 – 15:00 uur. Bezoek in groepsverband buiten de gebruikelijke openingstijden uitsluitend op afspraak! Zie voor verdere informatie de website: www.harenonsdorp.nl
Entree: € 2,00 per persoon / Vrienden van het Erfgoedlokaal en kinderen onder de 12 jaar hebben gratis toegang.

Erfgoedlokaal Haren ons dorp’ is een stichting die zich met een groep enthousiaste vrijwilligers inzet voor het behoud van het cultureel historisch Erfgoed van Haren en haar directe omgeving. Naast het aanbieden van tentoonstellingen en educatieve
vormgeving houdt het Erfgoedlokaal zich ook bezig met Heemkunde. De eigen collectie bestaat uit een groot aantal
gebruiksvoorwerpen, foto’s en historisch archiefmateriaal. Het Erfgoedlokaal levert met zijn activiteiten een belangrijke
bijdrage aan de leefbaarheid van het dorp Haren en haar directe omgeving.
Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met:
J. Arts
Groote Woordstraat 5,
5368 AH – Haren (Noord Brabant)
T: 0412 – 462592 / 06 – 20430094
E: s.arts@planet.nl