Archief

Welkom in ons digitale archief 
Hier treft u alle digitaal beschikbare informatie aan over onze eerder gehouden lezingen, onze boeken, foto’s, films, gedachtenisprentjes, tentoonstellingen en Open Monumentendagen.

Dynamisch archief
In ons Heemhuis in de kelder van MFA De Snoeck aan het Marktplein te Lith hebben wij ons dynamisch archief ingericht. In dit archief bevinden zich allerlei papieren documenten die, vanaf onze oprichting in 1976, aan ons zijn toevertrouwd. Dat varieert van een eenvoudig trouwboekje tot rapporten over de Maasverbeteringswerken en nog veel meer.

Iedere belangstellende kan inzage krijgen in deze archiefstukken en in onze bibliotheek.

Ook hebben wij veel verhalen vastgelegd in onze Maaskronieken.

Stamboomgegevens

Bent u op zoek naar uw stamboom, dan kunt u daarvoor ook terecht in ons archief.
Onze Heemkundekring is in het bezit van een zeer uitgebreid bestand met meer dan 125.000 namen.
Hebt u zelf een stamboom uitgezocht en wilt u deze delen met onze Heemkundekring neem dat ook contact op met ons secretariaat.

Om het archief te bezoeken neemt u contact op met ons secretariaat voor het maken van een afspraak.