Open Monumentendag 2022

Open Monumentendagen 2022

Thema 2022: Duurzaamheid

Open Monumentendagen Lith op 10 en 11 september 2022
Lees onderstaande artikelen over:
– Activiteiten in MFA De Snoeck in Lith
– Activiteiten in Maren-Kessel en ‘t Wild

Lithse monumenten en de Lithse paden zijn te bewonderen onder begeleiding van gidsen van onze Heemkundekring.

Heemkundekring Maasdorpen Lith geeft aan de Open Monumentendagen op 10 en 11 september 2022 een geheel nieuwe invulling. In het verzamelpunt MFA De Snoeck aan het Marktplein worden belangstellenden vanuit verschillende marktkramen geïnformeerd over de monumenten, wat er ter plaatse te doen is en over het thema van Monumentendag ‘Duurzaamheid’. Het is mogelijk om met een gids in groepen door het dorp, over de Lithse paden, langs de monumenten te wandelen.

Ook zijn in De Snoeck de tentoonstellingen ‘Bruidsparen uit de Maasdorpen van Lith’ en ‘Duurzaamheid’ te bezichtigen. Arnold Romeijnders licht de genealogie van Lithenaren e.o. toe aan de hand van zijn collectie van 125.000 familienamen.

Unieke wandeling
Na de uitleg in De Snoeck vertrekken de belangstellenden, in groepjes van tien, met een gids naar de Lithse Molen. De molenaar toont de statige bergmolen Zeldenrust en laat hem draaien. Aan de kinderen wordt getoond dat je meel kunt malen zonder gebruik te maken van stoom en machines en dat je van meel heel lekkere dingen kunt bakken (vorig jaar was dit een groot succes). Vanaf de molen gaat de gids met de groep naar museumboot ‘De Schokker’ in de Maas. Daar wordt uitgelegd hoe de Maasvissers vroeger op zo’n schokker woonden, waar ze visten en hoe de vis gevangen werd. Ook wordt getoond dat zo’n schokker vroeger geen motor had en dat gevaren werd met de wind in de zeilen. Met beeldmateriaal wordt een en ander verder uitgelegd. Langs het Jaagpad gaat men daarna via het Dijckpad en het Schuurkerkpad naar de prachtige Lithse Sint Lambertuskerk. Hier kan men de toren beklimmen en er wordt een rondleiding door de kerk gegeven. Het bekende kwartet van de Fanfare Sint Lambertus zal tijdens deze dagen regelmatig optreden. Op zondagmiddag om 16.00 uur is er een concert op het Lorette orgel in deze kerk. Tot slot leidt de gids de groep weer terug naar De Snoeck. Hier kan men de tentoonstellingen ‘Bruidsparen uit de Maasdorpen van Lith’ en ‘Duurzaamheid’ bezichtigen en kan men nagenieten met koffie en een lekkernij.

Tentoonstelling ‘Bruidsparen uit de Maasdorpen van Lith’ in MFA De Snoeck
Heemkundekring Maasdorpen Lith heeft in de afgelopen 2 jaar ca. 200 bruidsfoto’s verzameld van bruidsparen uit alle Maasdorpen van de voormalige gemeente Lith. Het zijn foto’s van personen die getrouwd zijn in een van deze dorpen. Er zijn zelfs trouwfoto’s aangedragen van eind 1800 en begin 1900. Verder hebben we veel foto’s ontvangen uit de jaren ’20 en ’30 van de vorige eeuw. De jongste foto is van 2021.
De foto’s werden verzameld door onze voorzitter Jan Smits. Deze werden gescand en bewerkt voor de tentoonstelling door Frans Heeren uit Lithoijen.

Tentoonstelling ‘Duurzaamheid’ in MFA De Snoeck
Het thema van deze Open Monumentendagen is ‘Duurzaamheid’. Heemkundekring Maasdorpen Lith heeft dit thema aangegrepen om een tentoonstelling te maken over het hergebruik van het voormalige gemeentehuis van Lith dat na de verbouwing nu een huis voor de gemeenschap is geworden. Tijdens de tentoonstelling zijn foto’s en teksten van de opening van het gemeentehuis in Lith in 1957 te zien. Dat was voor die tijd een zeer modern kantoorgebouw.
Inmiddels zijn in MFA De Snoeck de basisschool De Meander en Kinderopvang henhaan, de bibliotheek en GGD Hart van Brabant gehuisvest. Diverse verenigingen gebruiken MFA De Snoeck als hun thuisbasis. Ook onze Heemkundekring heeft haar archief in dit multifunctionele gebouw ondergebracht.
Voor meer informatie: Noud Bongers, 06-10108393.

3 Historische wandelroutes zetten ’t Wild, Maren en Kessel op de kaart!

In het weekend van 10 en 11 september 2022 wordt, in de reeks van vier wandelboekjes, het tweede boekje met 3 wandelingen door ’t Wild, Maren en Kessel gepresenteerd. In 2023 volgt het derde boekje met wandelingen door Lith en in 2024 verschijnt het vierde en laatste wandelboekje over Oijen en Teeffelen.

Prachtig boekje met historische wandelingen

Met dit tweede boekje gaat Heemkundekring Maasdorpen Lith onverstoord verder met het herontdekken en het opnieuw op de kaart zetten van de dorpen langs de Maas van de voormalige gemeente Lith. Dit keer is het prachtige gebied bij ’t Wild, Maren en Kessel aan de beurt. Dit gebied wordt ook al steeds vaker ontdekt door inwoners van omliggende steden en door toeristen die de route langs de Zuiderwaterlinie volgen. De burgemeester van Oss, Wobine Buijs – Glaudemans, schrijft in haar voorwoord dat de wandelroutes in dit boekje een mooie bijdrage zijn aan de rijke historie van dit prachtige gebied. “Goed dat deze routes hun weg vinden in de dorpen zelf, maar ook daarbuiten. Het is echt iets om fier van te genieten”.
De Heemkundekring is bijzonder trots op het eindresultaat van dit boekje van maar liefst 58 pagina’s dat 3 historische wandelroutes met in totaal ruim 80 herkenningspunten bevat. Elk punt wordt uitvoerig toegelicht en is voorzien van foto- of kaartmateriaal.
De burgemeester van Oss laat, vanwege het 1025-jarig bestaan van Maren-Kessel en ’t Wild en het 70-jarig bestaan van de H. Lambertuskerk in Maren-Kessel, dit wandelboekje gratis huis-aan-huis bezorgen in deze dorpen. Na 11 september 2022 zijn de boekjes te koop via het secretariaat van Heemkundekring Maasdorpen Lith, bij bakkerij ‘Brood van Mook’ in Maren-Kessel en bij het (in oprichting zijnde) Toeristisch Informatiecentrum Lith (TIL) in MFA De Snoeck in Lith.

Open Monumentendagen 10 en 11 september 2022.

Op 10 september 2022 valt de presentatie van de wandelroutes samen met Open Monumentendagen 2022, het 1025-jarig bestaan van Maren-Kessel en ’t Wild en het 70-jarig bestaan van de H. Lambertus kerk in Maren-Kessel. Er staat daar dan ook heel wat te gebeuren in dit weekend. Heemkundekring Maasdorpen Lith fungeert op zaterdag als gastheer.
Zaterdagmorgen 10 september 2022 vertrekt de ‘Monumentenbus’ vanaf het gemeentehuis in Oss (reserveren via Stadsarchief Oss is verplicht). De bus rijdt via ’t Wild naar Maren-Kessel. Daar start om 10.30 uur op het Kerkplein het officiële gedeelte. De voorzitter van de Heemkundekring, Jan Smits, zal de eerste drie exemplaren van het boekje ‘3 Historische wandelroutes’ overhandigen aan Sidney van den Bergh, wethouder Erfgoed gemeente Oss, pastoor René Aarden van de parochie H. Nicolaas en Gerard van Schijndel, voorzitter comité 1025 jaar Maren-Kessel en ’t Wild. Vervolgens reikt hij de boekjes uit aan de vrijwilligers die deze gratis huis-aan-huis in Maren-Kessel en ’t Wild gaan bezorgen.
Om 11.40 uur gaat de ‘Monumentenbus’ naar Kessel waar de pastorie met tuin te bezichtigen is.
Om 12.45 uur vertrekt de ‘Monumentenbus’ naar Oss.
Zondagmorgen 11 september 2022: gastheer Comité 1025 jaar Maren-Kessel en ’t Wild. Om 9.00 uur is er een plechtige viering in de H. Lambertuskerk te Maren-Kessel ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan van deze kerk. Na deze dienst wordt er op het Kerkplein koffie gedronken waarbij een speciaal voor deze dag ontworpen lekkernij van de plaatselijke bakkerij ‘Brood van Mook’ wordt geserveerd.
Om 11.00 uur nemen gidsen van de Heemkundekring de belangstellenden mee voor de wandelingen.
-Vertrek ’t Wild: vanaf café-restaurant de Wildse Hut;
-Vertrek Maren: vanaf het Kerkplein in Maren-Kessel;
-Vertrek Kessel: vanaf het Kerkplein in Maren-Kessel.
Ook kunt u van 11.00 tot 16.00 uur het Gildezilver bezichtigen in het Gildehuis aan de Pastoor Roesweg in Maren.
Geïnteresseerden kunnen op andere tijden op eigen initiatief deze historische wandelroutes.
Voor meer informatie: Barbara van Tuijl- van Kessel, 06-23850638.

Foto’s Tentoonstelling Bruidsparen Maasdorpen Lith

Tentoonstelling Duurzaamheid Open Monumentendagen 2022

Informatiestand van onze Heemkundekring en Museumboot De Schokker