Remigiusmuseum

Prelaat van den Bergplein – Lithoijen
Openingstijden
: Op aanvraag via Frans Heeren, tel: 0412-482216. Verder tijdens de Open Monumentendagen.

In het jaar 1901 werd de neogotische Remigiuskerk van Lithoijen voltooid. Bij het honderdjarig bestaan in 2001 wijdde de heemkundekring een volledige Maaskroniek aan dit heuglijke feit.
En we kregen er in dat jaar een eigen ‘museumke’ bij. Op de koorzolder van de kerk, die inmiddels een rijksmonument is, werd onder leiding van toenmalig voorzitster Rikie de Vries, een permanente expositie ingericht. Voornamelijk kerkelijke voorwerpen werden tentoongesteld en enkele archeologische vondsten uit het plaatselijke Maasgebied. Maar ook de (deels kerkelijke) geschiedenis van het dorp Lithoijen kreeg er een plek. In 2008 – het jaar van het religieus erfgoed – zette conservator Frans Heeren zich ertoe om het museum opnieuw in te richten waardoor de bestaande collectie beter tot zijn recht kwam en er plaats kwam voor nieuw materiaal. Heeren, die zelf ontwerper en vormgever is, woont dicht bij de kerk en was vrijwel dagelijks in het museum te vinden. Sinds die tijd neemt hij de smalle wenteltrap dan ook alsof hij een sprintje trekt.
In het museum zijn rijk geïllustreerde schuifpanelen te vinden waarop de geschiedenis van het dorp in geuren en kleuren staat beschreven. Uit opgravingen zijn o.a. te zien een onderkaak van een babymammoet, Romeinse spinsteentjes en musketkogels uit de Napoleontische tijd. Uit de afgebroken Calvarieberg op het Lithoijense kerkhof, kwam een engelenkopje van terracotta tevoorschijn, waarschijnlijk gemaakt door de in Lith geboren beeldhouwer Walter Pompe (1703-1777).
OPROEP
Om de bestaande collectie uit te breiden en waar nodig te verbeteren roept de heemkundekring de hulp van de bevolking in. Hebt u nog attributen van religieuze aard (rozenkransen en missalen hebben we inmiddels genoeg) of voorwerpen die voor het museum van streekhistorische waarde zijn, dan zijn we daar heel blij mee. Ze blijven uiteraard uw eigendom (dat leggen we schriftelijk vast), maar tentoonstellen in ons museum, daar doet u de hele omgeving en alle bezoekers een plezier mee! Wilt u iets voor expositie ter beschikking stellen laat het dan weten aan de conservator van het Remigiusmuseum: Frans Heeren, Dorpsstraat 6 te Lithoijen, tel. 0412-482216.
VRIJWILLIGERS GEZOCHT
In 2011 was het museum helaas gesloten omdat de toren gerestaureerd werd. Dit jaar is het museum weer toegankelijk voor bezoekers en zijn we vanaf mei tot november meerdere zondagen per maand geopend. Groepen (max. 15 personen) en scholen kunnen het museum ook op afspraak bezoeken (tel. 0412-482216). Om de openingstijden te kunnen uitbreiden zijn we op zoek naar vrijwilligers die als gastheer of gastvrouw willen optreden. Heeft u affiniteit met de geschiedenis? Dan is dit misschien iets voor u? Bel onze secretaris, Carla Heeren, 0412-482216