Remigiusmuseum

Prelaat van den Bergplein 8,  Lithoijen
Openingstijden: Op aanvraag via ons secretariaat. Ook groepen (max. 15 personen) en scholen kunnen het museum op afspraak bezoeken. 

In het jaar 1901 werd de neogotische Remigiuskerk van Lithoijen voltooid. Bij het honderdjarig bestaan in 2001 wijdde de Heemkundekring een volledige Maaskroniek aan dit heuglijke feit.

En we kregen er in dat jaar een eigen ‘museumke’ bij. Op de koorzolder van de kerk, die inmiddels een rijksmonument is, werd onder leiding van toenmalig voorzitter Rikie de Vries, een permanente expositie ingericht. 

In deze ruimte zijn voornamelijk religieuze voorwerpen tentoongesteld en enkele archeologische vondsten uit het plaatselijke Maasgebied. Maar ook de geschiedenis van het dorp Lithoijen heeft er een plek gekregen. 

In 2008 (het jaar van het religieus erfgoed) heeft conservator Frans Heeren het museum opnieuw ingericht. Daardoor komt de bestaande collectie beter tot zijn recht en kwam er ruimte voor nieuw materiaal, zoals in november 2020 enkele brokstukken van het vernielde kruisbeeld van Lithoijen. 

In het museum zijn rijk geïllustreerde schuifpanelen te vinden waarop de geschiedenis van het dorp in geuren en kleuren staat beschreven. Uit opgravingen zijn o.a. een onderkaak van een babymammoet, Romeinse spinsteentjes en musketkogels uit de Napoleontische tijd te zien. 

OPROEP

Om de bestaande collectie uit te breiden en waar nodig te verbeteren roept onze Heemkundekring uw hulp in. Hebt u nog attributen van religieuze aard (rozenkransen en missalen hebben we inmiddels genoeg) of voorwerpen die voor het museum van streekhistorische waarde zijn, dan zijn we daar erg blij mee. Ze blijven uiteraard uw eigendom (dat leggen we schriftelijk vast), maar tentoonstellen in ons museum, daar doet u ons en alle bezoekers een groot plezier mee! 

Wilt u iets voor expositie ter beschikking stellen laat het dan weten aan ons secretariaat

VRIJWILLIGERS GEZOCHT

Wij zijn voortdurend op zoek naar vrijwilligers die als gastheer of gastvrouw willen optreden. Heeft u affiniteit met geschiedenis? Dan is dit misschien iets voor u. Neem dan contact op met ons secretariaat.