Uitgaven Frans Heeren

Het raadhuis van Lithoijen – Frans Heeren, € 47,50

Vanaf 1 december 2023 te bestellen via ons secretariaat: tel. 0412-482216 / secr.heemkunde.lith@outlook.com

Dit boek vertelt de geschiedenis van het raadhuis van Lithoijen vanaf de bouw in 1906 tot 2023. Het raadhuis staat samen met de H. Remigiuskerk en het klooster in het hart van het dorp aan het Prelaat van den Bergplein en diende tot 1939 als gemeentehuis van Lithoijen. Toen in 1939 de gemeente Lithoijen werd samengevoegd met de gemeente Lith werd het raadhuis eigendom van de gemeente Lith. 
Het raadhuis stond van 1939 tot 1944 leeg en werd daarna door de gemeente Lith verhuurd. In de loop der jaren zijn de verhalen van verschillende huurders over het wonen in het raadhuis geregistreerd. De oudste bewoners zijn inmiddels overleden maar hun verhaal en hun foto’s zijn bewaard gebleven. Deze foto’s, die de sfeer van het wonen in het raadhuis in die tijd goed weergeven, hebben deze dorpsgenoten aan de uitgever overgedragen. 
In 1973 verkocht de gemeente Lith het raadhuis en kwam het in particuliere handen. Het raadhuis werd meerdere keren verkocht. Elke nieuwe eigenaar paste met name het interieur van het raadhuis aan aan hun woonwensen. De buitenkant van het gebouw werd tijdens deze verbouwingen zelden meegenomen en kwam in verval. 
In 2004 kwam het raadhuis in handen van Jan en Joke Eikelenboom uit Lith. Zij pakten hun verbouwing grondig aan. Het hele gebouw, zowel het interieur als de buitengevels, werd onder handen genomen onder toezicht van Monumentenzorg. Deze verbouwing duurde, met enkele tussenpauzes, tot 2011. Vanaf dat moment kreeg het pand een horecabestemming. 

Gemeente Lithoijen door de eeuwen heen – Frans Heeren, € 47,50

Vanaf 1 december 2022 te bestellen via ons secretariaat (0412-482216).

Dit boek beschrijft het leven in Lithoijen vanaf ±1810 tot het moment dat de gemeente Lithoijen op 1 januari 1939 werd samengevoegd met de gemeente Lith. 
Belangrijke gebeurtenissen zoals de bijna jaarlijkse overstromingen die Lithoijen (en de Maaskant) troffen, het boerenleven, de werkverschaffing, waaronder de Maaskanalisatie en het bouwen van het sluis- en stuwcomplex, zijn in dit boek opgenomen.  
Wat is er aan de samenvoeging van de gemeenten Lith en Lithoijen voorafgegaan? Wie vormden het bestuur en de gemeenteraad? Wie waren de veldwachters in Lithoijen en welke misdrijven kwamen zij tegen? 
Tijdens het uitvoerig onderzoek zijn veel brieven en documenten gevonden. Een bevolkingsstatistiek uit 1888 geeft een prachtig inzicht over de leefwijze van de Lithoijense bevolking in de 19e eeuw. Ook nemen oude krantenartikelen u mee terug in de tijd. Door de oude spelling en schrijfstijl aan te houden, krijgt u een duidelijk tijdsbeeld. 
De ‘gemeente’ Lithoijen werd opgeheven maar de Lithoijense gemeenschap is nog altijd onmiskenbaar aanwezig.

003-Cover Klooster door de eeuwen heen mail

Het klooster van Lithoijen door de eeuwen heen – Frans Heeren, € 47,50 

Uitgebracht: september 2019 (nog slechts enkele boeken beschikbaar)

Dit boek vertelt de geschiedenis van het klooster in Lithoijen. Waarom er een klooster in Lithoijen werd gesticht en wie de kosten betaalde. We gaan terug tot 1882, dan start de bouw van het klooster.
Er is aandacht voor de verschillende bewoners van het klooster. Zo hebben er twee congregaties in het klooster hun intrek genomen. De zusters J.M.J. woonden hier van 1884 tot 1949 en hadden in het klooster een internaat dat het ‘Sint Norbertuspensionaat’ werd genoemd. De zusters Penitenten (slotnonnen) kwamen hier op 21 november 1949 wonen en gaven het klooster de naam ‘Jerusalem’. Op 1 mei 1960 werd klooster ‘Jerusalem’ opgeheven. Het klooster werd op 7 november 1960 door Philips in gebruik genomen als een montageatelier.
Veel Lithoijenaren vonden hier gedurende 12 jaar werk. Daarna werd dit montageatelier overgeplaatst naar Oss. Cor de Hommel, een Philips medewerker kocht het klooster in 1972 samen met zijn vrouw Lien om er een antiekzaak in te beginnen. Als laatste startte hun zoon Dick de Hommel samen met zijn vrouw Rona in december 1995 in het klooster een baby- en kinderspeciaalzaak.

Het Lithoijen’s Familiealbum 3 – Frans en Carla Heeren
Uitgebracht: november 2017 (uitverkocht)

Deel 3 bevat veel meer foto’s dan in de andere twee delen en gaat ook over het leven van vroeger in Lithoijen. Deel 3 (het laatste deel) heeft 60 pagina’s meer. In dit deel is verder de kroniek ondergebracht die gaat over de opzet van de tentoonstelling ‘Het Lithoijen’s Familiealbum’ in 2010. Deze tentoonstelling heeft uiteindelijk geleid tot deze trilogie van het ‘Lithoijen’s Familiealbum’.

Zusters Penitenten in Lithoijen – Frans Heeren
Uitgebracht: 1 december 2016 (uitverkocht)

Ook uitgebracht als Maaskroniek nummer 87


Vanaf 21 november 1949 t/m 30 april 1960 bewoonden de zusters Penitenten het klooster in Lithoijen. Dit klooster werd ingewijd als Klooster Jeruzalem en hoorde bij de kloostergemeenschap in Haren en Reek. Deze zusters leefden als een gesloten gemeenschap die weinig tot geen contact hadden met de buitenwereld. De inkomsten kwamen uit werkzaamheden voor kousenfabriek Jansen de Wit uit Schijndel. Natuurlijk werd er veel gebeden, hiervoor werd een gevel afgebroken en een nieuwe kapel gebouwd. Voor een bezoek had je alleen maar contact met een zuster achter een tralie. Uiteindelijk moest het klooster door omstandigheden op 30 april 1960 sluiten. Het Klooster ‘Jerusalem’ in Lithoijen behoort sindsdien tot het verleden.

Lithoijen’s Familiealbum 2 – Frans en Carla Heeren, € 25,00
Uitgebracht: november 2012 (nog slechts enkele boeken beschikbaar)

Deel 2 van het Lithoijen’s Familiealbum bestaat uit veel niet eerder gepubliceerde foto’s van Lithoijen in de vorige eeuw.  Er is zelfs een foto uit 1898 van de Waterstaatskerk, die stond waar nu de begraafplaats is. Verder weer veel familiefoto’s van Lithoijenaren die we niet mogen vergeten en die op deze manier toch in onze gedachten blijven. Ook in dit deel staan gedichten over Lithoijen van Pieter de Laat.

Lithoijen’s Familiealbum 1 – Frans en Carla Heeren, € 25,00
Uitgebracht: oktober 2011 (nog slechts enkele boeken beschikbaar)

Frans Heeren heeft in de afgelopen jaren een grote verzameling foto’s gescand uit fotoalbums van Lithoijenaren. In november 2010 is uit zijn uitgebreide verzameling een indrukwekkende fototentoonstelling opgebouwd rond het Lithoijense familieleven. De Koenraadtzaal, naast de H. Remigiuskerk in Lithoijen, die aanvankelijk groot genoeg leek, bleek toch te klein en zo werd ook het achterste gedeelte van de kerk ingericht met panelen vol familiefoto’s, dorpsgezichten en unieke foto’s die voor het eerst in het openbaar werden getoond. Dankzij de hechte gemeenschap waarin mensen zich veilig voelden om aan Frans hun fotoboeken toe te vertrouwen, ontstond er zo een prachtig tijdsbeeld over dit dorp aan de Maas. 

Daarna werkten Frans en Carla Heeren maandenlang aan de uitgave van deel 1 van het Lithoijen’s Familiealbum (elk gegeven werd gecheckt).

Op 3 november 2011 werd het eerste exemplaar aan Theo Schulz, de beheerder van ons fotoarchief, uitgereikt in het schitterend gerestaureerde raadhuis van Lithoijen. Het Lithoijen’s Familiealbum is niet alleen een feest van herkenning voor wie voorouders in Lithoijen heeft, het is bovenal een prachtig verslag van ruim een eeuw Lithoijen. In het boek zijn gedichten van Pieter de Laat opgenomen.