Lezingen

Helaas moet het bestuur van onze Heemkundekring u meedelen dat de
lezingen van 29-11-2021 en van 13-12-2021 niet door kunnen gaan.
Door de op 26-11-2021 afgekondigde overheidsmaatregelen i.v.m. het toenemende aantal Coronabesmettingen moet MFA De Snoeck vanaf 28-11-2021 iedere dag de deur om 17.00 u sluiten.

Jammer maar de afgelaste lezingen zullen zeker in 2022 weer op de agenda komen zodra bekend is vanaf welke datum wij die weer kunnen organiseren.

Voor nu wenst het bestuur van de Heemkundekring u een goede gezondheid toe. 
Wij hopen dat de komende feestmaand u, ondanks de opgelegde beperkingen, voldoende gezelligheid brengt.

27-11-2021,
de secretaris.

Onderstaande lezing is vervallen

Wij organiseren ook in november weer een lezing. Dit is onder voorbehoud van de regels die door de overheid worden vastgesteld. Houdt u er rekening mee dat medewerkers van MFA De Snoeck bij binnenkomst uw Corona-Check-app of een papieren versie daarvan scannen.

Op maandag 29 november 2021 verzorgt Ernest de Groot, loco-dijkgraaf en lid van het dagelijks bestuur van Waterschap Aa en Maas, een lezing over:

                                       ‘Water, natuur en landschap in de polder

Volgens Ernest herbergt de regio NO-Brabant vele fraaie landschappen, met elk hun eigen ontstaansgeschiedenis, geëigend grondgebruik, landschappelijke inrichting en -stoffering.
Dit landschap is sterk bepaald door allerlei bewegingen in de ondergrond (geotektoniek) en de invloed van de Maas. In zijn zeer interessante lezing laat de loco-dijkgraaf de landschappen van NO-Brabant de revue passeren, mede in relatie tot de waterhuishouding en het waterbeheer en geeft daarbij een bijzondere helikoptervlucht over NO-Brabant.

De lezing begint om 20.00 uur in MFA De Snoeck, de zaal is open vanaf 19.30 u.
Iedereen is welkom, ook niet leden.

Voor uw agenda:
Op maandag 13 december 2021 laat Leo de Blank uit Lith films zien die Lith nog niet of zelden heeft gezien. Hebt u ook nog mooi oud filmmateriaal, neem dan contact op ons op! Deze filmavond mag u niet missen, dus zet in je agenda!

PS. Onze Heemkundekring is nog altijd op zoek naar foto’s van bruidsparen uit alle Maasdorpen van de voormalige gemeente Lith, van personen die getrouwd zijn in een van deze dorpen. Misschien zijn er leden (of familieleden) die zelfs trouwfoto’s van hun voorouders hebben van eind 1800 en begin 1900. We zoeken natuurlijk ook bruidsfoto’s van 1900 t/m nu. De mooiste foto’s worden voor de tentoonstelling gebruikt. Mail naar secr.heemkunde.lith@outlook.com om een afspraak te maken.

Benieuwd naar eerdere lezingen?

Klik hier.