Lezingen

Lezing 27 mei 2024

Op maandag 27 mei 2024 verzorgt Henk Hoefnagel uit Oijen een lezing over:
‘Wandelen door de geschiedenis van Oijen en Teeffelen’
Henk Hoefnagel is al heel lang een zeer gewaardeerd lid van onze Heemkundekring en heeft in de loop van de tijd al vele functies binnen ons bestuur vervuld. Zijn lezing zal gaan over de nieuwe wandelgids die tijdens de Open Monumentendagen op 14 september 2024 in Teeffelen zal worden gepresenteerd.
Samen met een groep enthousiaste mensen uit onze Heemkundekring en maar ook mensen daarbuiten, is Henk gestart met het maken van deze wandelgids. In deze 4e wandelgids van onze Heemkundekring zijn weer veel historische verhalen en foto’s opgenomen, nu van Oijen en Teeffelen.
Voor de pauze vertelt Henk over de geschiedenis van Oijen en Teeffelen vanaf het jaar 1900. Wat is en was kenmerkend voor deze twee dorpen? Daarbij komen aan de orde: de ligging, de kerk, het gemeentebestuur, het onderwijs, WO-I en WO-II, de Beerse overlaat, de ruilverkaveling en de veranderingen in de landbouw en het verenigingsleven.
Na de pauze komt de nieuwe wandelgids aan bod en vertelt Henk aan de hand van een fortopresentatie wat er allemaal in de beide dorpen te beleven valt tijdens de wandelingen.
René Aarden, pastoor in Lith, en het Servatiuskoor uit Oijen zorgen voor de muzikale begeleiding van deze avond. René Aarden is nu pastoor van de Sint Nicolaas- en de H. Remigius parochie. Hij speelt deze avond orgel en zingt samen met het koor enkele passende liederen.
De lezing begint om 20.00 uur in MFA De Snoeck, Marktplein 24 te Lith, de zaal is open vanaf 19.30 u. Iedereen is welkom, ook niet leden.

Voor uw agenda hieronder de data voor de komende lezingen in 2024:
30 september (filmavond door Leo Bongers en Leo de Blank),
28 oktober (Jos Cuijpers, over zijn boek over Lith) en
9 december (Wouter van Teeffelen, over de Scheurheuvel).
De excursie per bus naar De Posbank, Zeist en Kasteel De Haar vindt plaats op 20 mei 2024.
De Monumentendagen 2024 zijn op 14 en 15 september a.s.

Benieuwd naar eerdere lezingen?
Klik hier.