Lezingen

Lezing 30 oktober 2023

Op maandag 30 oktober 2023 verzorgt erfgoeddeskundige Jos Cuijpers een lezing over:

‘LITH IN DE MIDDELEEUWEN’

De middeleeuwen, dat lijkt heel lang geleden. We leven nu modern en met die oude eeuwen lijken we niets meer te maken te hebben. Maar is dat wel zo? Zijn er niet heel veel dingen waar we dagelijks aan voorbij lopen, die stammen uit de middeleeuwen?

Jos Cuijpers voert u terug naar Lith en Lithoijen in de middeleeuwen, naar een tijd toen deze dorpen ontstonden, toen:
– ‘Ridders’ en ‘Kapittels’ de dienst uitmaakten:
– een groot deel van de omgeving nog woest en moerassig was;
– oorlog, verwoesting en plundering veel voorkwamen.
Maar ook een tijd toen:
– de dijken aangelegd werden,
– de bevolkingsaantallen verdubbelden en nog eens verdubbelden,
– Lith bijna tot stad werd verheven, maar toen toch weer niet;
– een tijd van rijkdom voor de een en bittere armoede voor de ander;
– bijna iedereen nog boer was en zelfs de pastoor zijn eigen groente verbouwde en er een visvijver op na hield;
– de huur nog betaald werd met vette kapoenen.

Kortom, een tijd die sterk verschilde met de tegenwoordige tijd, maar die ook gezorgd heeft dat ons huidige landschap en onze huidige dorpen eruit zien, zoals ze nu zijn. Een tijd die heel veel interessants heeft nagelaten.

De lezing van Jos Cuijpers begint om 20.00 uur in MFA De Snoeck, de zaal is open vanaf 19.30 u. Iedereen is welkom, ook niet leden.

Voor uw agenda:
Op 11 december 2023 is de volgende lezing.
Op 29 januari 2024 is de algemene ledenvergadering.

Benieuwd naar eerdere lezingen?

Klik hier.