Lezingen

Volgende lezing:

Wij organiseren ook in mei 2022 weer een lezing.

Op maandag 30 mei 2022 verzorgt Ernest de Groot, loco-dijkgraaf en lid van het dagelijks bestuur van Waterschap Aa en Maas, een lezing over:

                                       ‘Water, natuur en landschap in de polder

Volgens Ernest herbergt de regio NO-Brabant vele fraaie landschappen, met elk hun eigen ontstaansgeschiedenis, geëigend grondgebruik, landschappelijke inrichting en -stoffering.
Dit landschap is sterk bepaald door allerlei bewegingen in de ondergrond (geotektoniek) en de invloed van de Maas. In zijn zeer interessante lezing laat de loco-dijkgraaf de landschappen van NO-Brabant de revue passeren, mede in relatie tot de waterhuishouding en het waterbeheer en geeft daarbij een bijzondere helikoptervlucht over NO-Brabant.

De lezing begint om 20.00 uur in MFA De Snoeck in Lith, de zaal is open vanaf 19.30 u.
Iedereen is welkom, ook niet leden.

Voor uw agenda:
Op Tweede Pinksterdag 6 juni 2022 wordt de jaarlijkse excursie / busreis gepland.

PS. Onze Heemkundekring is nog altijd op zoek naar foto’s van bruidsparen uit alle Maasdorpen van de voormalige gemeente Lith, van personen die getrouwd zijn in een van deze dorpen. Misschien zijn er leden (of familieleden) die zelfs trouwfoto’s van hun voorouders hebben van eind 1800 en begin 1900. We zoeken natuurlijk ook bruidsfoto’s van 1900 t/m nu. De mooiste foto’s worden voor de tentoonstelling gebruikt. Mail naar secr.heemkunde.lith@outlook.com om een afspraak te maken.

Benieuwd naar eerdere lezingen?

Klik hier.