Lezingen

Lith, augustus 2021

Beste heemkundevrienden,

Wij organiseren dit najaar weer lezingen op de laatste maandag van de maand. Dit is onder voorbehoud van de regels die door de overheid worden vastgesteld.

Op maandag 27 september 2021 verzorgt erfgoeddeskundige Jos Cuijpers een lezing over:

“De Zuiderwaterlinie‟

Jos Cuijpers heeft onlangs de Erfgoedvisie voor de Zuiderwaterlinie geschreven en hij zal zijn verhaal over de waterlinie en de cultuurhistorische en toeristische waarde ervan toelichten. 

Nederland heeft zich niet alleen eeuwenlang verdedigd tegen het water maar ook met behulp van het water. Dit blijkt wel uit de diverse waterlinies die ons land kent. Het was indertijd de wereldberoemde vestingbouwer Menno van Coehoorn die rond 1700 een samenhangend geheel van de Brabantse vestingsteden maakte. Het werd een ketting van 160 kilometer lang vanaf Bergen op Zoom tot Grave.  De Zuiderwaterlinie was niet alleen een verdedigingslinie maar markeerde ook een culturele grens tussen Noord en Zuid, zand en klei, protestant en rooms-katholiek, harde en zachte g. De linie liep ten noorden van Oss met ‘s-Hertogenbosch en Grave als centrale vestingen. In een later stadium speelde ook Lithoijen een belangrijke rol. Wat betekende die positie voor de plaatselijke bevolking? Wanneer werd de Zuiderwaterlinie opgeheven en waarom bleef hij zo lang geheim?

De lezing begint om 20.00 uur in MFA De Snoeck, de zaal is open vanaf 19.30 u. Iedereen is welkom, ook niet leden.

Voor uw agenda: Op maandag 25 oktober 2021 verzorgt Jurgen Pigmans van het Stadsarchief Oss de lezing ‘Mens en Maasland’.

PS. Onze Heemkundekring is nog altijd op zoek naar foto’s van bruidsparen uit alle Maasdorpen van de voormalige gemeente Lith, van personen die getrouwd zijn in een van deze dorpen. Misschien zijn er leden (of familieleden) die zelfs trouwfoto’s van hun voorouders hebben van eind 1800 en begin 1900. We zoeken natuurlijk ook bruidsfoto’s van 1900 t/m nu. De mooiste foto’s worden voor de tentoonstelling gebruikt. Mail naar secr.heemkunde.lith@outlook.com om een afspraak te maken.

Benieuwd naar eerdere lezingen?

Klik hier.