Lezingen

Lezingen:

31 oktober 2022:

Op maandag 31 oktober 2022 verzorgen Mijke Peeters (archeoloog / beleidsadviseur erfgoed gemeente Oss) en Jos Cuijpers (erfgoeddeskundige) een lezing over:

‘Romeinen in Lith’

Niet veel mensen die nu het recreatiegebied De Lithse Ham bezoeken, zullen beseffen dat hier een van de rijkste archeologische vindplaatsen van Nederland lag. Waar nu de boten in de jachthaven liggen, lag in de eeuwen rond het begin van onze jaartelling een bloeiende nederzetting. Deze nederzetting maakte weer deel uit van een uitgestrekt gebied, dat een belangrijke rol speelde in de verdediging van het Romeinse Rijk. Daarvoor had Julius Caesar hier twee Germaanse stammen, de Tencteri en de Usipetes, helemaal uitgemoord, zowel mannen als vrouwen en kinderen.

Al sinds de jaren 70 komen uit de Lithse Ham en uit andere zandwinputten in de omgeving veel voorwerpen tevoorschijn die duiden op de Romeinse aanwezigheid in dit gebied. Helaas zijn verreweg de meeste vondsten opgezogen door de zandzuigers, waardoor niet meer duidelijk is wat het onderlinge verband van deze voorwerpen is en waar ze precies vandaan komen.

Wat wel duidelijk is, is dat hier een heel bijzondere nederzetting heeft gelegen waar een van de grootste tempels van noordwest Europa heeft gestaan. Beide sprekers zullen ingaan op de vondsten tot nu toe en hoe die door verschillende onderzoekers worden geïnterpreteerd.

Mijke Peeters zal onder meer vertellen over de restanten van de tempel van Kessel.
Jos Cuijpers zal vertellen over de overige vondsten en hun onderling verband. 

De lezing begint om 20.00 uur in MFA De Snoeck in Lith, de zaal is open vanaf 19.30 u.
Iedereen is welkom, ook niet leden.

Volgende lezing:

De lezing van eind november 2022 vervalt i.v.m.  de uitvoeringen van de ‘Lithse Revu’.
Op maandag 12 december 2022 is de volgende lezing. Het thema is op dit moment nog niet bekend. Zie onze website www.heemkundelkringlith.nl voor nadere informatie.
Op maandag 23 januari 2023 houden wij onze algemene ledenvergadering.

Benieuwd naar eerdere lezingen?

Klik hier.