Maaskroniek

De Maaskroniek is het blad dat we drie à 4 keer per jaar uitgeven in een losbladig systeem met boorgaten zodat het blad kan worden opgeborgen in een grotere map. Oude nummers zijn daardoor onbeperkt na te bestellen voor 10 cent per pagina plus verzendkosten.
Voor ons blad zijn we voortdurend op zoek naar mooie artikelen en verhalen. Hoewel we streven naar diversiteit en een goede verdeling van aandacht over de zeven woonkernen,  is de inhoud soms opgebouwd rond één enkel thema. Zo werden er al themanummers gemaakt over de Tweede Wereldoorlog, over de Wederopbouw, het Duizendjarig bestaan van Maren en Kessel, honderd jaar NCB, over kloosters en kerken en over de geschiedenis van de posterijen aan de Maaskant om er slechts enkelen te noemen. De gemeentelijke herindeling per 1 januari 2011 was ons meest recente themanummer. Omdat de burgemeester graag een boek als afscheidscadeau aan haar inwoners wilde geven en wij een extra dikke Maaskroniek wilden uitbrengen, vloeiden die ideeën samen tot het boek ‘Dorpen aan de Rivier’. Er staan verhalen in uit de zeven woonkernen die tot dan toe de voormalige gemeente Lith vormden. Verhalen over gewone mensen en over het dagelijkse leven, afgewisseld met gedichten, artikelen over de historie van elke woonkern en artikelen die alles te maken hebben met het afscheid van de gemeente Lith en de verwelkoming door de gemeente Oss. Een aantal boeken vond zelfs zijn weg naar landen als Canada, Australië en Nieuw Zeeland, naar geëmigreerde dorpsgenoten. Kijk, en dat maakt ons, simpele dorpsschrijvers,  ineens tot internationaal gelezen auteurs! Theoretisch dan…
SCHRIJF MEE OF VERTEL ONS UW VERHAAL
Heeft u tips voor de redactie of kent u zelf iemand die goed kan vertellen over vroeger, dan willen wij graag met u in contact komen.
Het eerste exemplaar van de Maaskroniek kwam uit in oktober 1978.
Onder redactie van Rikie de Vries kwamen er jarenlang interessante Maaskronieken uit met overal vandaan getoverde artikelen en weetjes op heemkundegebied. Zij is dan ook een van de meest gedreven redactieleden geweest uit de geschiedenis van de heemkundekring. Genoodzaakt door gezondheidsproblemen legde Rikie het stokje enige jaren neer en inmiddels is zij gelukkig weer meedenkend en meeschrijvend adviseur voor de huidige redacteur, Barbara van Tuijl. Ook Pi
et van Hees, schrijver en redacteur van het eerste uur, is nog steeds adviseur en verzorgt zo lang dat nodig is de lay-out. Fotomateriaal wordt in hoofdzaak verzorgd door Theo Schulz, hoewel auteurs zelf ook vaak materiaal aanleveren, dat door Theo dankbaar wordt opgenomen in ons fotoarchief.