Maaskroniek

Maaskroniek Heemkundekring Maasdorpen – Lith

De Maaskroniek is het blad dat Heemkundekring Maasdorpen – Lith uitgeeft in een losbladig systeem met boorgaten zodat het blad kan worden opgeborgen in een bewaarmap. Al onze uitgaves zijn daardoor onbeperkt na te bestellen.

De inhoudsopgave van de Maaskronieken kunt u downloaden. In dit overzicht staan alle artikelen die ooit in ons blad zijn verschenen. U kunt zoeken (ctrl – F) op: nummer, inhoud, dorp, auteur, om maar een aantal zoekmogelijkheden te noemen.
Mocht u een Maaskroniek willen bestellen dan kunt u dat doorgeven via ons secretariaat. Hier zijn kosten aan verbonden.

Ontstaan Maaskroniek
In
Maaskroniek 61 (7e jaargang d.d. 10 september 2004) heeft Piet van Hees het ontstaan van de Maaskroniek, het logo en de lay-out beschreven. Ook de Maaskanttekeningen komen daarin aan bod.

Verhalen uit onze dorpen
Op deze pagina vindt u verschillende verhalen uit onze kronieken.

Schrijf mee of vertel ons uw verhaal
Voor ons blad zijn we voortdurend op zoek naar mooie verhalen. Hoewel we streven naar diversiteit en een goede verdeling van aandacht over de zeven woonkernen, is de inhoud soms opgebouwd rond één enkel thema. Zo werden er al themanummers gemaakt over de Tweede Wereldoorlog, de Wederopbouw, het Duizendjarig bestaan van Maren en Kessel, honderd jaar NCB, kloosters en kerken, de geschiedenis van de posterijen aan de Maaskant en de gemeentelijke herindeling per 1 januari 2011, om er slechts enkelen te noemen.

Heeft u tips voor de redactie of kent u zelf iemand die goed kan vertellen over vroeger, dan willen wij graag met u in contact komen. Meld u zich dan aan bij ons secretariaat.

Bewaarmap met Maaskroniek