Lezingen 2022

Lezing 12 december 2022

Op maandag 12 december 2022 heeft Rien Biemans, oud sluismeester van Lith, een lezing verzorgd over:

     De Lithse stuw en sluizen en de bouw van de Máximasluis in het bijzonder’.

Voor de pauze vertelde Rien Biemans over de noodzaak en de bouw van de stuw en de sluis in de Maas in de jaren dertig van de vorige eeuw en over de verschillende kanalen om het Maaswater in Limburg al af te voeren richting België en Noord-Brabant. Ook de aanleg van de krachtcentrale aan de Gelderse kant werd door Rien Biemans behandeld.
Na de pauze gaf Rien met prachtig beeldmateriaal aan waarom en hoe de enorme Máximasluis in 2002 is aangelegd. Bij de bouw van deze sluis zijn nieuwe technieken gebruikt die Rien met mooie foto’s kon tonen en uitleggen.

Lezing 31 oktober 2022:

Op maandag 31 oktober 2022 hebben Mijke Peeters (archeoloog / beleidsadviseur erfgoed gemeente Oss) en Jos Cuijpers (erfgoeddeskundige) een druk bezochte lezing verzorgd over:

‘Romeinen in Lith’

Niet veel mensen die nu het recreatiegebied De Lithse Ham bezoeken, zullen beseffen dat hier een van de rijkste archeologische vindplaatsen van Nederland lag. Waar nu de boten in de jachthaven liggen, lag in de eeuwen rond het begin van onze jaartelling een bloeiende nederzetting. Deze nederzetting maakte weer deel uit van een uitgestrekt gebied, dat een belangrijke rol speelde in de verdediging van het Romeinse Rijk. Daarvoor had Julius Caesar hier twee Germaanse stammen, de Tencteri en de Usipetes, helemaal uitgemoord, zowel mannen als vrouwen en kinderen.
Al sinds de jaren 70 komen uit de Lithse Ham en uit andere zandwinputten in de omgeving veel voorwerpen tevoorschijn die duiden op de Romeinse aanwezigheid in dit gebied. Helaas zijn verreweg de meeste vondsten opgezogen door de zandzuigers, waardoor niet meer duidelijk is wat het onderlinge verband van deze voorwerpen is en waar ze precies vandaan komen.
Wat wel duidelijk is, is dat hier een heel bijzondere nederzetting heeft gelegen waar een van de grootste tempels van noordwest Europa heeft gestaan. Beide sprekers gingen in op de vondsten tot nu toe en hoe die door verschillende onderzoekers worden geïnterpreteerd. Jos Cuijpers vertelde over de overige vondsten en hun onderling verband. Mijke Peeters vertelde onder meer over de restanten van de tempel van Kessel en hoe deze eruit moet hebben gezien.  

Druk bezochte lezing op 31 oktober 2022 over ‘Romeinen in Lith’

Lezing 26 september 2022

Op maandag 26 september 2022 heeft oud-Lithenaar Arnold Romeijnders, lid van onze Heemkundekring, een lezing verzorgd over:

‘Wat is genealogie en welke stambomen in de voormalige gemeente Lith kennen we?’

Arnold Romeijnders werd geboren in 1945 in Lith als zoon van Antoon Romeijnders en Christina Poppelier. Zijn ouders trouwden in 1942. Zijn opa was binnenvaartschipper. In de oorlog werd zijn schip gevorderd, waardoor hij met zijn gezin weer in Lith, op de Lithsedijk, ging wonen. Arnolds vader werd parlevinker op de Maas. Na zijn schooltijd ging Arnold van 1959 tot 1970 ook varen in de binnenvaart.
Arnold leerde zijn vrouw kennen maar zij zag het leven op een binnenvaartschip niet zitten. Hij is toen gaan werken bij de Hoogovens in IJmuiden, dat hij kende vanuit de scheepvaart, en is daar ook gaan wonen.
Ergens in de jaren ’70 van de vorige eeuw kreeg Arnold van een neef de tip dat in het archief in Den Bosch (nu B.H.I.C.) veel gegevens aanwezig waren van de familie Romeijnders. Dat heeft er toe geleid dat hij stamboomonderzoek (genealogie) is gaan doen. Arnold gaf aan dat zijn hobby verslavend is en dat hij daardoor steeds verder in de familienamen is gedoken. Inmiddels heeft Arnold een bestand met meer dan 125.000 namen die gerelateerd zijn aan Lith en omgeving. Dit bestand heeft hij eerder dit jaar overgedragen en geplaatst op de computer van onze Heemkundekring.
In zijn lezing vertelde Arnold wat genealogie is en hoe het aan ons overgedragen bestand in elkaar zit. Tijdens deze avond gaf hij aan de hand van voorbeelden aan hoe zijn programma werkt en welke stambomen hij heeft uitgewerkt.
Deze lezing was een mooie aansluiting op het weekend van 10 en 11 september 2022 (Open Monumentendagen, z.o.z.) waar Arnold Romeijnders ook aanwezig was en onze Heemkundekring de tentoonstellingen ‘Bruidsparen in de Maasdorpen van Lith’ en ‘Duurzaamheid’ had ingericht.  

Zuiderwaterlinie excursie op 6 juni 2022 naar Bergen op Zoom

Op 6 juni 2022 heeft onze Heemkundekring de Zuiderwaterlinie excursie georganiseerd. Via Fort Sabina Henrica (kustverdedigingswerk) in Heijningen naar Bergen op Zoom waar in het museumcafé van stadspaleis de Markiezenhof werd geluncht. Aansluitend volgde een stadswandeling met gidsen naar o.a. het verdedigingswerk Ravelijn. Tot slot reed de bus naar Fort de Roovere, ook een onderdeel van de Zuiderwaterlinie.

Fort Sabina Heijningen
Fort Sabina Heijningen
Fort Sabina Heijningen
Fort Sabina Heijningen
Fort Sabina Heijningen
Fort Sabina Heijningen
Fort Sabina Heijningen
Fort Sabina Heijningen
Fort Sabina Heijningen
Fort Sabina Heijningen
Poort van Fort Sabina
Vertrek vanaf Fort Sabina
Gevangenispoort in Bergen op Zoom
Maquette Markiezenhof
Voorgevel Markiezenhof in Bergen op Zoom
Binnenplaats Markiezenhof
Binnenplaats Markiezenhof
Interieur Markiezenhof
Tweede binnenplaats Markiezenhof
Vestingwerk Ravelijn Bergen op Zoom
Vestingwerk Ravelijn Bergen op Zoom
Vestingwerk Ravelijn Bergen op Zoom

Lezing 30 mei 2022

Op maandag 30 mei 2022 heeft Ernest de Groot, loco-dijkgraaf en lid van het dagelijks bestuur van Waterschap Aa en Maas, een lezing verzorgd over:
“Water, natuur en landschap in de polder’.
Volgens Ernest herbergt de regio NO-Brabant vele fraaie landschappen, met elk hun eigen ontstaansgeschiedenis, geëigend grondgebruik, landschappelijke inrichting en -stoffering.
Dit landschap is sterk bepaald door allerlei bewegingen in de ondergrond (geotektoniek) en de invloed van de Maas. In zijn zeer interessante lezing laat de loco-dijkgraaf de landschappen van NO-Brabant de revue passeren, mede in relatie tot de waterhuishouding en het waterbeheer en geeft daarbij een bijzondere helikoptervlucht over NO-Brabant.

Op maandag 25 april 2022 hebben Leo de Blank en Leo Bongers een prachtige avond verzorgd waarin films werden vertoond die tussen 1950 en 2000 over Lith en omstreken zijn gemaakt. De filmavond had als thema:
‘Gelukkig hebben we de films nog!
De twee Leo’s zijn al maanden bezig geweest om in hun eigen en andere archieven oude films op te sporen. De ene film is in zwart/wit, de andere in kleur en er zijn films met en zonder geluid. Het werd een geweldige avond met ca. 80 bezoekers waar nog lang over nagepraat zal worden.
Heb je thuis ook nog mooie oude foto’s of films neem dan contact op met ons secretariaat. We nemen ze graag op in de collectie van onze Heemkundekring en zullen ze zeker op een andere gelegenheid aan onze leden tonen!