Lezingen 2022

Op maandag 30 mei 2022 heeft Ernest de Groot, loco-dijkgraaf en lid van het dagelijks bestuur van Waterschap Aa en Maas, een lezing verzorgd over:
“Water, natuur en landschap in de polder’.
Volgens Ernest herbergt de regio NO-Brabant vele fraaie landschappen, met elk hun eigen ontstaansgeschiedenis, geëigend grondgebruik, landschappelijke inrichting en -stoffering.
Dit landschap is sterk bepaald door allerlei bewegingen in de ondergrond (geotektoniek) en de invloed van de Maas. In zijn zeer interessante lezing laat de loco-dijkgraaf de landschappen van NO-Brabant de revue passeren, mede in relatie tot de waterhuishouding en het waterbeheer en geeft daarbij een bijzondere helikoptervlucht over NO-Brabant.

Op maandag 25 april 2022 hebben Leo de Blank en Leo Bongers een prachtige avond verzorgd waarin films werden vertoond die tussen 1950 en 2000 over Lith en omstreken zijn gemaakt. De filmavond had als thema:
‘Gelukkig hebben we de films nog!
De twee Leo’s zijn al maanden bezig geweest om in hun eigen en andere archieven oude films op te sporen. De ene film is in zwart/wit, de andere in kleur en er zijn films met en zonder geluid. Het werd een geweldige avond met ca. 80 bezoekers waar nog lang over nagepraat zal worden.
Heb je thuis ook nog mooie oude foto’s of films neem dan contact op met ons secretariaat. We nemen ze graag op in de collectie van onze Heemkundekring en zullen ze zeker op een andere gelegenheid aan onze leden tonen!