Uitgaven Heemkundekring

Dorpen aan de Rivier (uitverkocht)
Alleen als Maaskroniek nummer 7te bestellen

Slechts twee letters verschil met de titel van Antoon Coolens roman. Maar we hebben het dan ook over afscheid van Lith als gemeente. Het eerste exemplaar van dit boek werd tijdens de laatste raadsvergadering uitgereikt aan de burgemeester Mw. Sjoukje Haasjes-van den Berg, die het boek cadeau deed aan alle inwoners van de gemeente. De samenstellers brachten in dit boek verhalen bij elkaar over de zeven woonkernen die tot dan toe de gemeente Lith vormden: ’t Wild, Maren, Kessel, Lith, Lithoijen, Teeffelen en Oijen. Bijzondere verhalen over gewone mensen, over het dagelijkse leven in de dorpen. Daarnaast tekende de Lithoijense dichter Pieter de Laat voor enkele juweeltjes die hier en daar in het boek opduiken. De geschiedenis van een zeilschip en een oud geslacht van schippers en kasteleins wordt erin verteld, de oorlog komt voorbij en oude inwoners vertellen boeiend over vroeger. Kortom een must have voor iedereen die er geboren is, er woont, gewoond heeft, er voorouders had of nazaten heeft.

Johannes Vriezekolk – Maria van den Brekel-van Dooren, € 7,50 

Van 1774 tot 1818  drukt hij zijn stempel op het Maasland, dat in die tijd een van de vier kwartieren van de Meierij van ’s-Hertogenbosch is. Vriezekolk is geboren in 1747 en is nog maar 27 jaar oud als hij zijn loopbaan begint als secretaris en dijkschrijver van de Heerlijkheid Kessel. Zoals later bleek, was dat niet zijn enige baan. Het boek bevat een indrukwekkend CV van deze bestuurder, die voor dit werk geboren lijkt te zijn. Dat hoge bomen veel wind vangen bewijzen de processen die tegen hem gevoerd worden in Empel en Meerwijk, het feit dat hij belaagd wordt in Kessel en tussen de Heren van Kessel door moet laveren om de zaken in goede banen te leiden. Hij is enige tijd procureur bij achtereenvolgens de Stad en het Land van Ravenstein en bij de Stad en het Graafschap Megen en lid van de Kerkenraad van de Hervormde gemeente Lith-Lithoijen-Alem-Kessel De laatste zeven jaar is hij gemeenteraadslid in Kessel. Een machtig bestuurder die stierf in het harnas.   

Maaskanttekeningen, in woord en beeld 1900- 2000 – Rikie de Vries (uitverkocht).

Dit boek beschrijft het cultuurhistorisch erfgoed en de ontwikkeling van de Maaskant in de twintigste eeuw. In dit boek zijn tal van gebeurtenissen uit deze eeuw weergegeven die veel invloed hebben gehad op de samenleving. In deze eeuw vonden twee verschrikkelijke wereldoorlogen plaats. Maar deze eeuw bracht uiteindelijk ook veel welvaart met de komst van de auto, moderne communicatiemiddelen als telefoon, radio en televisie, goed onderwijs, e.d. De komst van elektrische huishoudelijke apparaten zorgden voor een andere tijdsbesteding van de huisvrouwen. Verder heeft de kanalisatie van de Maas veel bijgedragen aan de welvaart. Door het algemeen kiesrecht en de democratisering van de maatschappij werd het individu steeds belangrijker. 

Overige Boeken:

Dorp aan de Rivier – Antoon Coolen, € 10,-

Dorp aan de rivier’ werd voor het eerst gepubliceerd in 1934.Het boek is inmiddels voorbij de veertigste herdruk. Deze nieuwe editie, onder redactie van H.T.M. van Vliet, verscheen in 1997 ter gelegenheid van de honderdste geboortedag van Antoon Coolen en bevat een nawoord (5 blz.) van Maarten ‘t Hart. Het verhaal speelt zich af in Lith. De hoofdpersoon in het boek is dorpsdokter Tjerk van Taeke, waarvoor zowel Jacob Wiegersma als zijn zoon Hendrik – beiden arts – model stonden. Behalve over de dorpsdokter wordt er ook verhaald over tal van dorpsfiguren, zoals Mammeke, stroper Cis den Dove, de veerman Nardje de Wit en vele anderen. Verder spelen de dorpsmolen, de jaargetijden, de natuur en vooral de Maas een belangrijke rol in het boek. Coolens bestseller behoort tot de klassieken van onze letterkunde.

Wandelen door oud Maren met Nol Steenbruggen, € 12,50.

Nol Steenbruggen is voortdurend bezig om het oude Maren van voor de oorlog in kaart te brengen. Hij maakte een plattegrond van het dorp zoals hij het zich als jongetje van na de oorlog herinnerde en begon her en der rond te vragen naar herinneringen en oude foto’s. Aan de hand daarvan heeft hij een mooie wandeling samengesteld.