Activiteiten

We ontplooien tal van activiteiten waarbij vaak meerdere partijen betrokken zijn. Wij organiseren acht keer per jaar een lezing met een gastspreker en eenmaal per jaar een excursie. U kunt zich aanmelden voor een dorpswandeling onder leiding van een gids en voor een bezoek aan het Remigiusmuseum. Wij proberen jaarlijks een thematentoonstelling te organiseren die u kunt bezoeken. Wij nemen ook deel aan de Open Monumentendagen van de gemeente Oss.

We maakten een themakroniek (Dorpen aan de Rivier) rond de gemeentelijke herindeling per 1 januari 2011. Dankzij burgemeester Sjoukje Haasjes – van den Berg van de toenmalige gemeente Lith kon deze kroniek in boekvorm gratis worden thuisbezorgd bij alle inwoners.  

Ook maakten we voor deze herindeling met vijftig personen een geschiedkundig kaart- en kwartetspel waarop 365 wetenswaardigheden en foto’s zijn verzameld van alle kernen van de nieuwe gemeente Oss per 1 januari 2011. Met deze kaarten kan ook een quiz gespeeld worden.

Verder ondersteunen we initiatieven zoals in 2010 de fototentoonstelling in Lithoijen en het daarbij behorende ‘Lithoijen’s Familiealbum deel 1’ dat in november 2011 uitkwam. 

Daarnaast hebben we onze vaste activiteiten zoals het maken van de Maaskroniek, het onderhoud van onze eigen archief, de gedachtenisprentjes en de foto- en filmcollectie. 

Er zijn onderzoekers actief in elke woonkern die de geschiedenis ter plekke in kaart brengen. Zij kennen er de mensen en de mensen kennen hen. Vaak komen er interessante verhalen voort uit zomaar een avondje ‘buurten’. Die verhalen worden dan weer opgetekend voor toekomstige publicatie in de Maaskroniek met zoveel mogelijk interessante foto’s erbij.

We zijn altijd op zoek naar nieuwe verhalen, helpt u ons?  

Neem contact met ons op via ons secretariaat