Wandelkaart Lithoijen

Lithoijen heeft mooie dorpspaden en veel bezienswaardigheden. Dit alles is door Frans Heeren in een boekwerkje vastgelegd. Daarin zijn twee wandelroutes opgenomen met uitleg over de 32 bezienswaardigheden die de wandelaars op hun tocht door Lithoijen tegenkomen. 

De totale route is 9 km lang en bestaat uit twee delen van elk 4,5 km. Beide routes beginnen en eindigen in het centrum van Lithoijen op het Prelaat van den Bergplein en nemen elk ongeveer 1 uur in beslag.

Het boekje bevat 26 pagina’s met in het midden een plattegrond waarop de twee routes staan aangegeven. Bij iedere bezienswaardigheid is een foto en een korte beschrijving geplaatst. Hierin wordt de geschiedenis van Lithoijen verteld.

Verder bevat het boekje een gedicht van oud-Lithoijenaar Pieter de Laat.

De leden van onze Heemkundekring hebben deze wandelkaart van Lithoijen als attentie bij onze kerstwens voor 2021 cadeau gekregen.

U kunt deze wandelkaart bestellen via het secretariaat. Wanneer u € 6,38 (dit is inclusief verzendkosten) overmaakt op rekeningnummer: 
NL75 RABO 0129 4815 80, wordt dit boekje aan u toegestuurd.

Het boekje is ook voor € 4,50 te koop bij Het Oude Raadhuis (Prelaat van den Bergplein) in Lithoijen, bij het in oprichting zijnde TIL (Toeristisch Informatiecentrum Lith, MFA De Snoeck) en bij TIO (Toeristisch Informatiecentrum Oss Kruisstraat 18).