Lezingen 2024

Lezing 22 april 2024

Op maandag 22 april 2024 heeft Wim van Lankveld uit Schijndel een lezing verzorgd over: ‘Het Belgisch Trekpaard‘.
Wim van Lankveld houdt zich, na een lang werkzaam leven in de groente en fruithandel, de laatste jaren bezig met het promoten van het Belgisch Trekpaard. Dat doet hij vooral in Nederland en België. Wim is op veel evenementen een bekend gezicht geworden en vooral de laatste tijd heeft de historie van dit prachtige paard zijn aandacht. Hij heeft veel historisch en ook recenter beeldmateriaal verzameld over dit machtige ras.
Samen met Henk ter Agter heeft dit geleid tot het publiceren van de boeken:  ‘100 jaar trekpaarden in Nederland’ en ‘Imponerende Belgische Trekpaard Fokstallen in heden en verleden’.
Uit zijn rijke filmarchief liet Wim een anderhalf uur durende compilatie zien waarin het trekpaard de hoofdrol speelt. Tijdens het tonen van de film vertelde Wim leuke verhalen over zijn jeugd en hoe hij zich voor het Belgisch trekpaard is gaan interesseren. De aanwezigen lieten zich verrassen door deze unieke filmbeelden die begonnen in de jaren 20 en eindigden in het heden.

Lezing 25 maart 2024

Op maandag 25 maart 2024 heeft Sjaak van Dorst een druk bezochte lezing verzorgd over:
De na-oorlogse landbouwgeschiedenis.
Sjaak van Dorst is geboren en getogen op een boerderij in Haren (gemeente Oss). Sjaak is de 8e uit een gezin van 10 kinderen. Hij overwoog om diergeneeskunde te gaan studeren, maar het werd geneeskunde in Groningen. Na 35 jaar als huisarts bij Ons Medisch Centrum in Oss gewerkt te hebben, is Sjaak na zijn pensionering in 2020 straatdokter geworden. Hij bekommert zich nu om mensen die buiten de boot vallen en dat past heel erg goed bij Sjaak. Hij stond en staat mede door zijn Brabants dialect kort bij de mensen.
Zijn hobby werd, mede door zijn agrarische afkomst, het sparen van agrarische gebruiksvoorwerpen en het vertellen over de ontwikkeling van de landbouw.
De lezing van Sjaak ging over hoe het agrarisch leven sinds de Tweede Wereldoorlog is veranderd en hij nam daarbij als voorbeeld de verhalen over zijn familie en zijn jeugd.
Sjaak liet zien hoe het gezin waarin hij opgroeide, functioneerde binnen het boerenbedrijf waar iedereen zijn taak had. Sjaak toonde ook aan hoe het dorp Haren veranderde. Wat de invloed was van de rooms-katholieke kerk en de tradities en rituelen. Boeiend was ook het ontstaan van de mechanisatie en het verdwijnen van het trekpaard in de landbouw. 
Interessant was wat hij kon vertellen over de ontwikkeling van het boerenvak:
– Van melken met de hand tot de robot;
– Van maaien van het koren met de hand tot de maaidorser.

‘n Hooiblazer bij Baggermans naast het kasteel van Oijen.

Lezing 26 februari 2024

Op maandag 26 februari 2024 heeft Bas Bevaart uit Rosmalen een lezing verzorgd over: Vestingstad ’s-Hertogenbosch en Lith samen in stelling
Bas Bevaart was als revalidatiearts verbonden aan het Jeroen Bosch ziekenhuis in Den Bosch. Na zijn pensionering is Bas zich gaan verdiepen in de Zuiderwaterlinie en met name in de stad Den Bosch en omgeving. Begin 2020 was Bas mederedacteur van het boek ‘Vier eeuwen militaire inundaties rond ’s-Hertogenbosch’ en in 2023 verscheen zijn boek ‘Zuider-frontier-waterlinie in actie’.
Het begrip ‘het terrein bepaalt de manoeuvre’ staat volgens Bas centraal bij het denken en handelen van militairen. Aangezien ’s-Hertogenbosch en Lith door het terrein met elkaar zijn verbonden, is het belangrijk om allerlei aspecten van dit terrein goed te kennen. Dit is zeker van toepassing als beide plaatsen onderdeel zijn van eenzelfde stelling; hoe dat zit, zal worden uitgelegd.
Tijdens de presentatie stond Bas uitgebreid stil bij de verschillende kenmerken van het terrein zoals waterwegen, dijken, wegen en polders en de betekenis daarvan voor de militaire activiteiten door de geschiedenis heen. Daarbij werd ook gekeken hoe de verdediging tegen het water en de verdediging met het water eruitzagen. Het werd daarbij duidelijk dat het hanteren van wateroverlast enerzijds en watertekort anderzijds niet alleen een probleem van vandaag de dag is.
Bas Bevaart besprak uitvoerig Menno van Coehoorn (militair en vestingbouwkundige) en de ontwikkeling van de Zuiderfrontier / Zuiderwaterlinie en daarbij kwam de positie van Lith en de betekenis van de Beerse Maas nadrukkelijk aan de orde.
Bas Bevaart bouwde zijn presentatie op aan de hand van de verschillende militaire conflicten die door de eeuwen heen hebben plaatsgevonden. Vanaf de conflicten met de ‘Geldersen’ richtte hij zich op de Tachtigjarige oorlog tussen 1568-1648, het Rampjaar 1672, de Oostenrijkse Successieoorlog tussen 1740-1748, de Franse tijd (1794 en 1795 in het bijzonder) en de periode aansluitend op de Belgische Opstand 1830-1839. Daarna sloot hij af met de gevolgen van de Vestingwet in 1874. Daarin werden indrukwekkende plannen bedacht voor verdedigingswerken langs de Maasdijk in samenhang met de inrichting van de centrale verdedigings- / aanval werken tussen Noord-Brabant en Holland.