Lezingen 2021

25-10-2021

Op maandag 25 oktober 2021 heeft Jurgen Pigmans, medewerker van het Stadsarchief Oss, een lezing verzorgd over:

                                               “Mens en Maasland”

Jurgen Pigmans is werkzaam als historicus bij het Stadsarchief Oss en is daar tevens verantwoordelijk voor de beeldcollecties.

Volgens Pigmans is het verhaal van Oss logisch. De stad en de regio zijn niet zomaar ontstaan. Al duizenden jaren wonen hier mensen. Ze worden hier geboren, ze leven hier en ze begraven hun doden in het Maasland. Al eeuwenlang gaat het zo. De mens en het Maasland zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
De Maaslanders zijn van nature op elkaar aangewezen, ongeacht in welke plaats ze wonen. Dat was zo in de prehistorie, toen we hier leefden van de vruchtbare, natte kleigronden en woonden op de hoge en droge plekken. Ook toen deze regio in het frontgebied lag van de middeleeuwse strijd tussen de Brabantse en Gelderse hertogen en de bevolking kon schuilen in de versterkte steden en kastelen in het Maasland. Het was zo in de zeventiende eeuw, in onder meer Oss, Berghem en Geffen, toen daar het katholicisme was verboden en gelovigen hun toevlucht zochten tot het vrije Land van Ravenstein. Dat was ook zo in 1944, toen de bevrijding kwam en de geallieerde vliegtuigen massaal over het Maasland vlogen. En het is zo in het Oss van nu. Die gemeente Oss is niet enkel de stad, maar een veelzijdige regio, met een prachtige rivier als levensader. Een miniprovincie aan de Maas, met een rijk en roerig verleden.

27-9-2021

Op maandag 27 september 2021 heeft de heer Jos Cuijpers, erfgoeddeskundige, een lezing verzorgd over:

De Zuiderwaterlinie

Jos Cuijpers heeft kort geleden de Erfgoedvisie voor de Zuiderwaterlinie geschreven en hij lichtte zijn verhaal over de waterlinie en de cultuurhistorische en toeristische waarde ervan toe. 

Nederland heeft zich niet alleen eeuwenlang verdedigd tegen het water maar ook met behulp van het water. Dit blijkt wel uit de diverse waterlinies die ons land kent. Het was indertijd de wereldberoemde vestingbouwer Menno van Coehoorn die rond 1700 een samenhangend geheel van de Brabantse vestingsteden maakte. Het werd een ketting van 160 kilometer lang vanaf Bergen op Zoom tot Grave.  De Zuiderwaterlinie was niet alleen een verdedigingslinie maar markeerde ook een culturele grens tussen Noord en Zuid, zand en klei, protestant en rooms-katholiek, harde en zachte g. De linie liep ten noorden van Oss met ‘s-Hertogenbosch en Grave als centrale vestingen. In een later stadium speelde ook Lithoijen een belangrijke rol. Wat betekende die positie voor de plaatselijke bevolking? Wanneer werd de Zuiderwaterlinie opgeheven en waarom bleef hij zo lang geheim?

PS. Onze Heemkundekring is nog altijd op zoek naar foto’s van bruidsparen uit alle Maasdorpen van de voormalige gemeente Lith, van personen die getrouwd zijn in een van deze dorpen. Misschien zijn er leden (of familieleden) die zelfs trouwfoto’s van hun voorouders hebben van eind 1800 en begin 1900. We zoeken natuurlijk ook bruidsfoto’s van 1900 t/m nu. De mooiste foto’s worden voor de tentoonstelling gebruikt. Mail naar secr.heemkunde.lith@outlook.com om een afspraak te maken.

Lith, januari 2021.

Beste Heemkundevrienden,

Het jaar 2020 is afgesloten. Wij hebben in het voorjaar en de zomer van 2020 weinig activiteiten kunnen organiseren. Gelukkig konden we in de maanden oktober, november en december toch nog 3 lezingen organiseren voor maximaal 30 personen. 

Voor 2021 hadden wij in januari de algemene jaar- / ledenvergadering gepland. Deze kan voorlopig niet doorgaan omdat er deze maand geen bijeenkomsten mogen worden gehouden. 

Wij verwachten dat er ook in het voorjaar van 2021 nog geen grotere groepen bijeen zullen mogen komen, ook niet op 1,5 m afstand van elkaar.

De algemene jaar- / ledenvergadering en de lezingen stellen wij daarom uit tot het veilig is om bij elkaar te komen. Wij brengen u hiervan uiteraard tijdig op de hoogte.

Voor dit moment wensen wij u een goed en gezond 2021 toe.

Namens het bestuur van Heemkundekring Maasdorpen in de gemeente Lith,

Jan Smits, voorzitter.

P.S. Denkt u nog aan het inleveren van de foto’s voor de tentoonstelling ‘Bruidsparen door de eeuwen heen’? Contact via ons secretariaat.