Geëerden en gedecoreerden

Elke vereniging kent leden die zich zeer verdienstelijk maken of hebben gemaakt voor de goede zaak. Ook binnen onze Heemkundekring hebben wij mensen in ons midden die zich meer dan bovengemiddeld hebben ingespannen. We zijn zuinig met onze onderscheidingen en met het toekennen van het erelidmaatschap, maar wie het predicaat ontvangt is dan ook iemand met een behoorlijke staat van dienst!

Ook zijn er leden in onze vereniging die daarnaast nog een Koninklijke Onderscheiding, een onderscheiding van het Brabants Heem of een gemeentelijke onderscheiding hebben ontvangen.

Ereleden

Bijzondere vermelding vrijwilligers

Koninklijke onderscheidingen

Brabants Heem onderscheidingen

Gemeentelijke onderscheidingen


Ereleden

Ontwerp logo Heemkundekring “Maasdorpen in de gemeente Lith”  

Het logo van onze Heemkundekring is ontworpen door ons oud-lid de heer Evert Ipenburg (zie Maaskroniek 61). Dit ontwerp werd door ons lid Jan de Vries bewerkt voor grafische doeleinden. Het logo werd voor de eerste keer gebruikt op het convocaat dat op 16 maart 1978 is uitgegaan en op 27 januari 1981 bij uitgave van onze Maaskroniek.

Uitleg ontwerp speld voor ereleden door:

Heemkundekring “Maasdorpen in de gemeente Lith” geeft deze mooie speld bij bijzondere gelegenheden aan haar ereleden.
Het is een 1e gehalte (925) zilveren gematteerde speld. De donkere geoxideerde lijnen geven de rivier aan met daartussen de Maasdorpen.
De speld is 2 x 1,5 cm groot en wordt geheel met de hand gemaakt door onze goudsmid.

Emeritus pastoor Theodorus Pirenne
Theo Pirenne werd pastoor van Maren Kessel in de lente van 1968. Het was midden in de tijd van provo’s en hippies die niets hadden met gezagsdragers. Hoewel veel pastoors zich vasthielden aan hun positie van vanzelfsprekende autoriteit, was Theo Pirenne een warm mens onder de mensen. In no-time had hij al zijn parochianen thuis bezocht en na enkele jaren kende hij ze allemaal bij naam. Maar ook veel andere inwoners van de gemeente, die tot omliggende parochies behoorden. Hij liet zich niet afschrikken door status of overwicht en stapte overal onbevangen op af. Hij had een belangstellend hart en een luisterend oor en kon de gemoederen tot bedaren brengen met het simpel presenteren van een pepermuntje. Als lid van onze vereniging was hij zelf een actief heemkundebeoefenaar die, waar hij maar kon, informatie verzamelde voor de Heemkundekring. Hij schreef voor ons periodieke blad de ‘Maaskroniek’. Bij zijn afscheid in 1987 werd een speciale kroniek aan hem gewijd (Maaskroniek nr. 26, augustus 1987). In Maaskroniek 76, augustus 2011, is een meer recent artikel over deze kwieke pastoor opgenomen.

Tijdens de receptie bij zijn afscheid als pastoor van Maren-Kessel en het Wild op 30 augustus 1987 werd aan Theo Pirenne de speciaal aan hem gewijde ‘Maaskroniek’ (Maaskroniek nr. 26, augustus 1987) uitgereikt. Ook werd hij benoemd tot lid van verdienste van de Heemkundekring Maasdorpen in de gemeente Lith, vooruitlopend op zijn benoeming tot erelid tijdens de jaarvergadering van 26 januari 1988. In Maaskroniek nr. 28 van juni 1988, wordt hierop nog met foto’s en oorkonde teruggekeken. In Maaskroniek 76, augustus 2011, is een meer recent artikel over deze kwieke pastoor opgenomen.
Pastoor Theo Pirenne is op 13 december 2012 te Tilburg overleden.
De overlijdensadvertentie vermeldt:
“Bijna 40 jaar is hij als priester van het bisdom ‘s-Hertogenbosch voor velen een toegewijde herder geweest, waarvan bijna 20 jaar als pastoor in Maren-Kessel.
Als emeritus mocht hij de laatste 25 jaar huisgenoot zijn bij de fraters van Tilburg.
Wij zijn dankbaar voor zijn leven onder ons”.


Mevrouw Rikie de Vries – van Erp
Rikie de Vries – van Erp is een zeer actief lid vanaf het eerste uur. Ze is 28 jaar (vanaf 1978 t/m 2006) lid van het bestuur van onze Heemkundekring geweest, o.a. als secretaris en als voorzitter. Verder verzorgde ze tot 2006 ons periodieke blad de ‘Maaskroniek’. Ze heeft daar ontelbare verhalen voor geschreven en is nog altijd actief als schrijfster en als adviseur van de huidige redactie van de ’Maaskroniek’. Daarnaast is ze een wandelende encyclopedie voor de andere leden. Niet verwonderlijk dus dat ze te pas en te onpas naar voren geschoven wordt als journalisten of bestuurders iets van onze vereniging willen weten. Zij maakt goed gebruik van haar netwerken en weet het beste uit mensen te halen ten gunste van de Heemkundekring. In 2001, het jaar dat de Lithoijense Remigiuskerk 100 jaar bestond, zorgde zij ervoor dat de Heemkundekring een eigen museum kreeg op de koorzolder van deze kerk.

Ze ontving op 23 januari 2001 het zilveren draaginsigne van het Brabants Heem. 

Rikie de Vries – van Erp wordt op 23 januari 2007 tijdens onze jaarvergadering benoemd tot erelid van Heemkundekring “Maasdorpen in de gemeente Lith”.


De heer Theo Schulz
30 jaar lang heeft Theo Schulz zich als fotograaf voor onze vereniging ingezet. Vele plekjes, personen, gebeurtenissen uit het dagelijks leven en activiteiten van onze Lithse gemeenschap zijn door hem vastgelegd. Hij heeft het fotoarchief (fototheek) voor onze Heemkundekring opgezet en iedere foto van een stamkaart voorzien waarop de betreffende foto wordt beschreven en van een nummer voorzien. Later heeft hij er mede voor gezorgd dat de duizenden foto’s uit dit fotoarchief zijn gedigitaliseerd. Theo is voor velen een onuitputtelijke bron om jubilea of tentoonstellingen van prachtig beeldmateriaal te voorzien. Zijn grote bevlogenheid met de fotografie blijkt uit zijn lijfspreuk:
“Eén foto zegt meer dan 1000 woorden”.

De heer Paul Lucas 
Tijdens de jaarvergadering van 26 januari 2016 wordt het 40-jarig jubileum van Heemkundekring ‘Maasdorpen in de gemeente Lith’ gevierd.
Paul Lucas is medeoprichter van onze Heemkundekring. Hij heeft zich gedurende deze 40 jaar buitengewoon verdienstelijk gemaakt voor onze Heemkundekring. Hij is gedurende de eerste 12 jaar voorzitter van onze Heemkundekring geweest. 

Paul Lucas wordt op 29 januari 2013 benoemd tot erelid van Heemkundekring “Maasdorpen in de gemeente Lith”.            

De heer Piet van Hees
Tijdens de jaarvergadering van 26 januari 2016 wordt het 40 jarig jubileum van Heemkundekring ‘Maasdorpen in de gemeente Lith’ gevierd.

Piet van Hees is medeoprichter van onze Heemkundekring. Hij heeft zich gedurende deze 40 jaar buitengewoon verdienstelijk gemaakt voor onze kring. Piet van Hees was 14 jaar bestuurslid waarvan de laatste 2 jaar als voorzitter. Piet is redactielid van de ‘Maaskroniek’ en verzorgt nog altijd daarvoor het drukwerk.  

Piet van Hees wordt op 29 januari 2013 benoemd tot erelid van Heemkundekring “Maasdorpen in de gemeente Lith”.

De heer Johan de Nooy en mevrouw Jeanne Eikelenboom – van Amstel

Johan de Nooy is sinds 1989 actief lid van onze Heemkundekring. Hij was van 1980 t/m januari 2000 voorzitter en van januari 2010 t/m heden bestuurslid. Hij heeft in 2011 de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van onze Heemkundekring mee opgesteld. Vanaf 2010 t/m 2019 organiseerde hij de lezingen en de jaarlijkse excursie met de leden van onze Heemkundekring. Voor het ‘Kaart- en Kwartetspel’ uit 2011 verzamelde hij de wetenswaardigheden uit Lith.

Jeanne Eikelenboom – van Amstel is sinds 1978 (2e jaar van de oprichting Heemkundekring) actief lid van onze Heemkundekring. Ze was van 1978 t/m 1987 bestuurslid / penningmeester. Ze schreef stukken in de ‘Maaskroniek’, zoals de toponiemenkaart van hoog Lith, het bombardement van de Ned. Hervormde kerk en de familie Huismans in Lith. Ze nam deel aan het onderwijsproject ‘Jan en Jet in 1910’, geïnitieerd door Erfgoed Brabant in samenwerking met de Heemkundekring. Ze maakte een opzet voor het archief door beschikbare historische stukken te archiveren en daarvoor een cursus te volgen om oude geschriften te kunnen lezen. Ze is nog altijd een vraagbaak voor geïnteresseerden te zijn voor alles wat met heemkunde te maken heeft. Ze zet zich in voor de Wandelpaden Lith e.o., treedt op als gastvrouw bij tentoonstellingen van onze Heemkundekring en bezorgt de ‘Maaskroniek’ te bezorgen bij onze leden in Lith.

Johan de Nooy en Jeanne Eikelenboom – van Amstel worden op 23 augustus 2021 benoemd tot erelid van Heemkundekring “Maasdorpen in de gemeente Lith”.


Bijzondere vermelding vrijwilligers

Oorkonde Barend Lacet
Het bestuur van de Heemkundekring “Maasdorpen in de gemeente Lith” heeft in haar vergadering van 14 januari 2021 besloten om: de heer Barend Lacet eervol te vermelden in onze archieven wegens zijn tomeloze inzet als vrijwilliger voor onze kring. Hij is 41 jaar lid van onze kring en heeft al die jaren de convocaten én de Maaskronieken huis-aan-huis bezorgd in Maren-Kessel en ‘t Wild. Hij is een trouwe bezoeker van onze lezingen, excursies en jaarvergaderingen. Hij ondersteunt schrijvers van de Maaskronieken met zijn kennis over de geschiedenis en personen uit de Maasdorpen van onze Heemkundekring.

Barend Lacet ontvangt op 23 augustus 2021 de oorkonde met eervolle vermelding in onze archieven.


Koninklijke onderscheidingen

Op 1 oktober 1993 ontvangt Theo Schulz de Koninklijke Onderscheiding: Ridder in de Orde van Oranje Nassau, o.a. voor zijn inzet voor de Heemkundekring.

Op 29 april 2010 reikt de burgemeester van Lith, mevrouw Sjoukje Haasjes- van den Berg aan Rikie de Vries – van Erp de Koninklijke Onderscheiding: lid in de Orde van Oranje Nassau uit, o.a. voor haar inzet voor de Heemkundekring.

Op 26 april 2019 reikt de burgemeester van Oss, mevrouw Wobine Buijs – Glaudemans aan Frans Heeren de Koninklijke Onderscheiding: lid in de Orde van Oranje Nassau uit, o.a. voor zijn inzet voor de Heemkundekring.

Op 26 april 2021 reikt de burgemeester van Oss, mevrouw Wobine Buijs – Glaudemans aan Jeanne Eikelenboom – van Amstel de Koninklijke Onderscheiding: lid in de Orde van Oranje Nassau uit, o.a. voor haar inzet voor de Heemkundekring.

Op 26 april 2022 reikt de burgemeester van Oss, Mevrouw Wobine Buijs – Glaudemans aan Barbara van Tuijl – van Kessel de Koninklijke onderscheiding: lid in de Orde van Oranje Nassau uit, o.a. voor haar inzet voor de Heemkundekring.

Op 26 april 2022 reikt de burgemeester van Oss, Mevrouw Wobine Buijs – Glaudemans aan Leo Bongers de Koninklijke onderscheiding: lid in de Orde van Oranje Nassau uit, o.a. voor zijn inzet voor de Heemkundekring.


Brabants Heem onderscheidingen

Door het Brabants Heem zijn in de loop van de jaren een aantal leden van onze vereniging geëerd met een zilveren draaginsigne:

23 januari 2001          Mevrouw Rikie de Vries-van Erp
24 januari 2006          De heer Piet van Hees
19 januari 2010          De heer Theo Schulz
19 januari 2010          De heer Henk van Xanten

26 januari 2016          De heer Frans Heeren

26 november 2019  de heer Rien Verschuur

– 23 augustus 2021 de heer Henk Hoefnagel en de heer Noud Bongers

– 29 januari 2024 mevrouw Barbara van Tuijl – van Kessel

Gemeentelijke onderscheidingen

Lithse Snoek

Burgemeester Ria van Hoek-Martens van de gemeente Lith reikt op 2 januari 1998  de Lithse Snoek uit aan Rikie de Vries – van Erp voor haar inzet voor de sociale en culturele gemeenschap van Lith. 

Het Osse Kromzwaardje

Burgemeester Herman Klitsie van de gemeente Oss reikt op 16 december 2010 aan Gerard Ulijn uit Megen, historicus en oud wethouder van de gemeente Oss, het Osse Kromzwaardje uit. Gerard Ulijn was de winnaar van de finale van de Lithse / Osse Quizavond die werd gehouden ter gelegenheid van de gemeentelijke herindeling van Lith bij Oss. Quizmasters van deze finale waren burgemeester Sjoukje Haasjes – van den Berg van Lith en burgemeester Herman Klitsie van Oss. Daarnaast is Gerard Ulijn een van de schrijvers van de ‘Maaskroniek’ van onze Heemkundekring.

Gerard Ulijn is de 4e persoon aan wie dit Osse Kromzwaardje wordt uitgereikt. Eerder ontvingen oud-burgemeester van de gemeente Lith Ria van Hoek – Martens, oud-commissaris van de Koningin, Frank Houben en de laatste burgemeester van de gemeente Lith Sjoukje Haasjes – van den Berg dit Osse Kromzwaardje.

Osje van Verdiensten

Tijdens de jaarvergadering van 23 januari 2018 treedt Theo Schulz na 34 jaar af als bestuurslid. Wethouder Frank den Brok van de gemeente Oss is die avond aanwezig en vertelt de leden dat Theo Schulz van grote betekenis is geweest voor zowel de Lithse gemeenschap (bibliotheek) als voor de Heemkundekring. Theo heeft de ‘fototheek’ opgezet: meer dan 7000 foto’s werden voorzien van een stamkaart met de omschrijving van de foto: personen, gebouwen, voertuigen en door wie de foto’s gemaakt zijn. Ook hielp hij mee bij het opzetten van (foto-) tentoonstellingen.

Namens de gemeente Oss reikt wethouder Frank den Brok aan Theo het ‘Osje van Verdiensten’ uit.