Lezingen

Planning en overzicht van onze lezingen.
Raadpleeg ons archief voor een overzicht van onze vorige lezingen.

Kijk in de agenda voor zowel de komende evenementen als de evenementen die reeds hebben plaatsgevonden.

Wij organiseren ook deze maand weer een lezing. Dit is onder voorbehoud van de
maatregelingen die door de overheid worden vastgesteld. Voor zover nu bekend is loopt de
sluiting van buurthuizen (o.a. MFA De Snoeck) deze maand af op 18 november. Dat zou
Er geldt een maximum voor het aantal bezoekers dat kan worden toegelaten in MFA De Snoeck tijdens deze lezingen. Daarom vragen wij u om u vooraf aan te melden via ons secretariaat.

Op maandag 14 december 2020 verzorgt ons Heemkunde lid Harry Brekelmans uit Maren-
Kessel de laatste lezing van dit jaar. Zijn lezing zal bestaan uit twee delen. Voor de pauze is het onderwerp:

‘De kanalisatie van de Maas rondom het dorp Alem en de afsplitsing van de dorpen Maren en Kessel’.

Deze avond zal wat uitgebreid worden ingegaan wat de Maaskanalisatie voor de gemeente
Alem, Maren en Kessel betekend heeft, met de nadruk op het dorp Alem. Een en ander zal
verduidelijkt worden door prachtige foto’s van de jaren rond 1935.

Na de pauze zal Harry een film draaien en daarna een toelichting geven op deze aflevering van het tv-programma “Andere Tijden”. In november 2019 heeft het programma aandacht besteed aan de beslissing van ouders om hun kinderen wel of niet in te laten enten tegen besmettelijke ziektes. De familie Brekelmans te Alem werd in 1934 zwaar getroffen door de mazelen. In de tv- uitzending werd daar uitgebreid bij stil gestaan. In deze tijden van Corona zal het wel of niet vaccineren en alle mogelijke gevolgen daarvan opnieuw actueel worden.

Tot slot van deze avond zullen de lotgevallen van de familie uit Alem door Harry wat meer
toegelicht worden. De lezing begint om 20.00 uur in MFA De Snoeck, de zaal is open vanaf 19.30 u. Iedereen is welkom, ook niet leden. Wel vragen wij u dus om u vooraf aan te melden via secr.heemkunde.lith@outlook.com of via tel 0412-482216. Hebt u zich aangemeld maar bent u verhinderd, meldt dit dan uiterlijk 13 december 2020. Er is deze keer geen uitwijkmogelijkheid naar een tweede avond voor deze lezing i.v.m. de kerstdagen. Dus vol is vol.

Verder wijst het bestuur van de Heemkundekring u erop dat de door MFA De Snoeck genomen Coronamaatregelen in acht moeten worden genomen:

 • Bij binnenkomst is het dragen van een mondkapje verplicht, zodra u uw plaats hebt
  ingenomen mag het mondkapje af.
 • Bij binnenkomst uw handen desinfecteren.
 • Bij vertrek of wanneer u tussentijds uw zitplaats verlaat, moet u het mondkapje weer
  dragen.
 • Hebt u, of iemand in uw omgeving, symptomen die op Corona kunnen wijzen (hoesten,koorts, ademhalingsproblemen), kom dan niet naar de lezing en meldt u af.


Op maandag 23 november 2020 verzorgt erfgoeddeskundige Jos Cuijpers een lezing over:

‘Veldnamen in Lith en Lithoijen’

Toponiemen (de namen van straten, buurten, landerijen, waterlopen) worden door iedereen
dagelijks gebruikt. Wat weinig mensen weten is dat die namen soms heel oud zijn, dat die ons terugvoeren tot eeuwen geleden en soms zelfs tot de middeleeuwen. In die lange tijd is de werkelijke betekenis van de naam nogal eens veranderd of zelfs helemaal raadselachtig
geworden. Van de andere kant raken veel oude veldnamen steeds meer in onbruik. Bij de overdracht van grond bijvoorbeeld worden alleen nog maar kadastrale perceel nummers gebruikt en niet meer de traditionele benamingen.  Jos Cuijpers voert momenteel een onderzoek uit naar de geschiedenis van Lith en Lithoijen en hij zal u meenemen naar de oude geschiedenis van die dorpen aan de hand van de toponymie.

Uit het uitgevoerde onderzoek blijkt dat Lith in de middeleeuwen hard op weg was om een
echte stad te worden, met stadwallen, stadspoorten en alles wat bij een stad hoorde. Dat is nog steeds af te lezen in de toponiemen. Maar ook de agrarische geschiedenis van de dorpen, wat er verbouwd werd en welke dieren gehouden werden, dat alles ligt vast in de straat- en veldnamen, net als sporen van verdwenen landschappen. Kortom, een leerzame avond voor iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis van Lith en Lithoijen.

Hebt u zelf nog oude kaarten met namen van percelen, breng die dan mee. Daar zal Jos Cuijpers blij mee zijn. Mogelijk kunnen we die kaarten ter plekke scannen en kunt u ze meteen weer mee naar huis nemen.

Wanneer er meer aanmeldingen binnenkomen dan er aan personen in de zaal mag worden
toegelaten, wordt de lezing op maandag 30 november 2020 nog een keer gehouden. Iedere
aanmelder ontvangt per mail nog nader bericht over de datum waarop men is ingepland.
Ook wanneer de overheidsmaatregelingen na 18 november 2020 worden verlengd waardoor de lezing niet door kan gaan, sturen wij u daarover een bericht.

De lezing begint om 20.00 uur in MFA De Snoeck, de zaal is open vanaf ca. 19.30 u.
Iedereen is welkom, ook niet leden. Wel vragen wij u dus om u vooraf aan te melden via
secr.heemkunde.lith@outlook.com of via tel 0412-482216. Hebt u zich aangemeld maar bent u verhinderd, meldt dit dan uiterlijk 22 november2020 of 29 november 2020.

Verder wijst het bestuur van de Heemkundekring u erop dat de door MFA De Snoeck genomen Coronamaatregelen in acht moeten worden genomen:

 • Bij binnenkomst is het dragen van een mondkapje verplicht, zodra u uw plaats hebt
  ingenomen mag het mondkapje af.
 • Bij binnenkomst uw handen desinfecteren.
 • Bij vertrek of wanneer u tussentijds uw zitplaats verlaat, moet u het mondkapje weer
  dragen.
 • Hebt u, of iemand in uw omgeving, symptomen die op Corona kunnen wijzen (hoesten,
  koorts, ademhalingsproblemen), kom dan niet naar de lezing en meldt u af.

Op deze manier kunnen we er samen toch weer een mooie avond van maken.

Met vriendelijke groet,
Carla Heeren, secretaris.

Lezing Zuiderwaterlinie van 29 september 2020 afgelast

Helaas heeft het bestuur van onze Heemkundekring op het laatste moment de lezing van Jos Cuijpers over de Zuiderwaterlinie van 29 september 2020 moeten afgelasten. De reden daarvoor is dat, vanwege de nieuwe maatregelen van de overheid, het maximaal aantal personen in een binnenruimte niet meer dan 30 mag zijn. Aangezien wij voor deze lezing veel meer aanmeldingen hebben ontvangen, was niet mogelijk deze lezing door te laten gaan.

Bij wijze van proef heeft het bestuur, in overleg met MFA De Snoeck, nu besloten om voor de lezing van Rien Biemans, die gepland was op dinsdag 27 oktober 2020, uit te wijken naar maandag 26 oktober 2020 om 20.00 u in MFA De Snoeck. Zijn er veel aanmeldingen, dan is er een tweede avond in MFA De Snoeck gepland op maandag 2 november 2020, ook om 20.00 u. Ook voor deze dagen geldt het voorbehoud van de richtlijnen van de overheid. 

Op maandag 26 oktober 2020 verzorgt Rien Biemans een lezing over:

‘Handelsroute over de Maas en de Zuid-Willemsvaart’

Op 15 februari j.l. heeft Rien Biemans, oud sluismeester te Lith, tijdens de tentoonstelling Aa en Maas al een prachtige lezing gegeven over de ontwikkeling van de bedrijvigheid langs de Maas en de daarmee in verbinding staande kanalen. Rien begon zijn verhaal in Rotterdam en ging via Dordrecht, Den Bosch naar Lith en eindigde uiteindelijk in Luik. 

Tot slot gaf hij een prachtig inzicht over wat de firma Janssen Boten in die tijd voor Lith heeft betekend. Wegens het grote succes en op veler verzoek, zal Rien Biemans deze geweldige lezing opnieuw houden op 26 oktober 2020. 

Wanneer er meer aanmeldingen binnenkomen dan er aan personen in de zaal mag worden toegelaten, wordt de lezing op 2 november 2020 nog een keer gehouden. Iedere aanmelder ontvangt per mail nog nader bericht over de datum waarop men is ingepland.

De lezing begint om 20.00 uur in MFA De Snoeck, de zaal is open vanaf 19.30 u. 

Iedereen is welkom, ook niet leden. Wel vragen wij u om u vooraf aan te melden via secr.heemkunde.lith@outlook.com of via tel 0412-482216. Hebt u zich aangemeld maar bent u verhinderd, meldt dit dan uiterlijk 25 oktober 2020. 

29 september 2020 – De Zuiderwaterlinie

Wij organiseren dit najaar weer lezingen op de laatste dinsdag van de maand. Dit is onder voorbehoud van de RIVM-richtlijnen en regels die door de overheid worden vastgesteld.

Er geldt een maximum voor het aantal bezoekers dat kan worden toegelaten in MFA De Snoeck tijdens deze lezingen. Daarom vragen wij u om u vooraf aan te melden via ons secretariaat.

Op 29 september 2020 verzorgt erfgoeddeskundige Jos Cuijpers een lezing over:

“De Zuiderwaterlinie‟

Jos Cuijpers heeft onlangs de Erfgoedvisie voor de Zuiderwaterlinie geschreven en hij zal zijn verhaal over de waterlinie en de cultuurhistorische en toeristische waarde ervan toelichten. Nederland heeft zich niet alleen eeuwenlang verdedigd tegen het water maar ook met behulp van het water. Dit blijkt wel uit de diverse waterlinies die ons land kent. Het was indertijd de wereldberoemde vestingbouwer Menno van Coehoorn die rond 1700 een samenhangend geheel van de Brabantse vestingsteden maakte. Het werd een ketting van 160 kilometer lang vanaf Bergen op Zoom tot Grave.

De zuiderwaterlinie was niet alleen een verdedigingslinie maar markeerde ook een culturele grens tussen Noord en Zuid, zand en klei, protestant en rooms-katholiek, harde en zachte g. De linie liep ten noorden van Oss met ‘s-Hertogenbosch en
Grave als centrale vestingen. In een later stadium speelde ook Lithoijen een belangrijke rol.

Wat betekende die positie voor de plaatselijke bevolking? Wanneer werd de Zuiderwaterlinie opgeheven en waarom bleef hij zo lang geheim?

De lezing begint om 20.00 uur in MFA De Snoeck, de zaal is open vanaf 19.30 u.
Iedereen is welkom, ook niet leden. Wel vragen wij u om u vooraf aan te melden via
secr.heemkunde.lith.@outlook.com of via tel 0412-482216 (voor 14 of na 25 september).

Hebt u zich aangemeld maar bent u verhinderd, meldt dit dan ook uiterlijk 28 september 2020.

Voor uw agenda:
Wegens de overweldigende belangstelling tijdens de op 15 februari 2020 gehouden lezing verzorgt Rien Biemans op 27 oktober 2020 opnieuw een lezing over de ‘Handelsroute tussen de Maas en de Zuid-Willemsvaart’ waarbij ook aandacht besteed wordt aan ‘Janssen Boten’.

Vanwege alle maatregelen rondom het coronavirus heeft het bestuur van de Heemkundekring Maasdorpen in de gemeente Lith besloten dat alle activiteiten tot 1 juli 2020 niet doorgaan. Dat betreft dan de lezingen van 31 maart, 28 april en 26 mei 2020. Ook de excursie op 1 juni 2020 gaat voorlopig niet door.

Zodra er meer bekend wordt over de planning van lezingen e.d. in de maanden daarna, maken wij dat hier bekend.

In verband met de veiligheidsmaatregelen rondom het Coronavirus wordt de lezing van zaterdag 14 maart 2020 door de heer Henk Buijks in MFA De Snoeck in Lith afgelast.

Op 31 maart 2020 verzorgt erfgoeddeskundige Jos Cuijpers een lezing over:

“De Zuiderwaterlinie‟

Jos Cuijpers heeft onlangs de Erfgoedvisie voor de Zuiderwaterlinie geschreven en hij zal zijn verhaal over de waterlinie en de cultuurhistorische en toeristische waarde ervan toelichten.  

Nederland heeft zich niet alleen eeuwenlang verdedigd tegen het water maar ook met behulp van het water. Dit blijkt wel uit de diverse waterlinies die ons land kent. Het was indertijd de wereldberoemde vestingbouwer Menno van Coehoorn die rond 1700 een samenhangend geheel van de Brabantse vestingsteden maakte. Het werd een ketting van 160 kilometer lang vanaf Bergen op Zoom tot Grave.  De Zuiderwaterlinie was niet alleen een verdedigingslinie maar markeerde ook een culturele grens tussen Noord en Zuid, zand en klei, protestant en rooms-katholiek, harde en zachte g. De linie liep ten noorden van Oss met ‘s-Hertogenbosch en Grave als centrale vestingen. In een later stadium speelde ook Lithoijen een belangrijke rol. Wat betekende die positie voor de plaatselijke bevolking? Wanneer werd de Zuiderwaterlinie opgeheven en waarom bleef hij zo lang geheim?

De lezing begint om 20.00 uur in MFA De Snoeck, de zaal is open vanaf 19.30 u. 

Iedereen is welkom, ook niet leden.

Voor uw agenda:

Wegens de overweldigende belangstelling tijdens de op 15 februari 2020 gehouden lezing verzorgt Rien Biemans op 28 april 2020 opnieuw een lezing over de ‘Handelsroute tussen de Maas en de Zuid-Willemsvaart’ waarbij ook aandacht besteed wordt aan ‘Janssen Boten’.

_________________________________________________________________

Op 18 februari 2020 zal Jos Swanenberg een lezing verzorgen over:

‘Wezen en waarde van het dialect in Noord-Brabant’.

De lezing vangt aan met enkele algemene verschillen en overeenkomsten tussen taal en dialect. Vervolgens wordt ingegaan op het Brabantse dialectlandschap. Brabantse dialecten zijn immers niet allemaal hetzelfde, in Lith en omgeving spreekt men heel anders dan in Bergen op Zoom, Budel of Boxmeer. Welke kenmerken maken dialecten verschillend en waar komen die verschillen eigenlijk vandaan?

Al meer dan honderd jaar constateren onderzoekers dat onze dialecten met uitsterven worden bedreigd. Al die tijd al waarschuwt men voor dialectverlies en taalschaamte. Anderzijds is er nog nooit zoveel in het dialect geschreven en gezongen als in de laatste decennia. In hoeverre is dialect in gevaar?

Jos Swanenberg is hoogleraar Diversiteit in Taal en Cultuur in Brabant aan de Universiteit van Tilburg. Daarnaast werkt hij als adviseur voor de stichting Erfgoed Brabant in ’s-Hertogenbosch. Daarvoor was hij een van de redacteuren van het Woordenboek van de Brabantse Dialecten (Radboud Universiteit Nijmegen). Hij publiceerde diverse boeken en artikelen over dialect in Noord-Brabant. 

De lezing begint om 20.00 uur in MFA De Snoeck, de zaal is open vanaf 19.30 u. 

Iedereen is welkom, ook niet leden.

______________________________________________________________________

Op initiatief van de gemeente Oss is in MFA De Snoeck een Pop Up-tentoonstelling geplaatst.

Deze expositie, 20 kisten met een glazen deksel, geeft een kijkje in het rijke verleden van het gebied langs de oevers van de Maas in de gemeente Oss en legt een verbinding met waterveiligheid in de toekomst. De Maas fungeert als het centrale thema en is de verbinder tussen verleden, heden en toekomst. Belangrijk voor de Zuiderwaterlinie. Deze Pop Up tentoonstelling over cultuurhistorie en waterveiligheid gaat het komende jaar door gemeente Oss reizen. 

Op zaterdag 1 februari 2020 van 11.00 t/m 13.00 u verzorgt Noud Bongers rond deze Pop Up tentoonstelling een lezing over de Zuiderwaterlinie.

Op zaterdag 15 februari 2020 van 11.00 t/m 13.00 u verzorgt Rien Biemans een lezing over de handelsroute tussen de Maas en de Zuid-Willemsvaart.

Op zaterdag 29 februari 2020 van 11.00 t/m 13.00 u verzorgt Rien Biemans een lezing over de bouw van de Lithse stuw in de jaren 1933 / 1936.

Op zaterdag 14 maart 2020 van 11.00 t/m 13.00 u verzorgt Henk Buijks ook een lezing. Het onderwerp is op dit moment nog niet bekend.

______________________________________________________________________

Verder vragen wij uw medewerking voor het volgende: 

Bij de opening van MFA De Snoeck zijn door Peter van de Lavoir veel foto’s gemaakt die in ons fotoarchief bewaard worden. Daar staan heel veel mensen op waarvan wij de naam niet kennen. Het verzoek aan u is om Henk Hoefnagel, beheerder van ons fotoarchief, te helpen bij het invullen van de ontbrekende namen. Henk zal vanaf donderdag 6 februari 2020 tot op donderdag en op maandag van 9 tot 12 uur in het archief van onze Heemkundekring aanwezig zijn.

U kunt alvast in uw agenda de volgende data van de lezingen in 2020 noteren:

18 februari 2020, door Jos Swanenberg

31 maart 2020, door Jos Cuijpers

28 april 2020

26 mei 2020

Excursie: Tweede Pinksterdag 1 juni 2020

29 september 2020

27 oktober 2020

24 november 2020

15 december 2020

_____________________________________________________________________

Op dinsdag 17 december 2019 zal Piet van Hees uit Lith een lezing verzorgen over:

“Een voetreis naar Santiago de Compostella”.

(Een reisverslag van ruim 3 maanden elke dag een stukje wandelen)

Waarom pelgrimeren naar Santiago de Compostella?
Voor de middeleeuwse mens was deze vraag niet zo moeilijk te beantwoorden. Het was vooral een religieuze activiteit. Men ging om te bidden, om de heilige te vereren, om vergeving te vragen of om een gunst af te smeken. En als je op strafbedevaart werd gestuurd, was er gewoon geen keuze. Dan had je te gaan.

De vraag waarom de moderne mens een pelgrimage naar Santiago de Compostella onderneemt, is niet zo gemakkelijk te beantwoorden. Nog steeds gaan er mensen om religieuze redenen, maar daarnaast zijn er veel andere motieven. De een ziet het vooral als een sportieve prestatie, terwijl het voor de ander een reis langs duizend jaar kunst en cultuur is. Voor velen is het een rite de passage, een overgang naar een andere levensfase, bijvoorbeeld van een werkzaam leven naar pensionering.

De een gaat uit onvrede met het huidige bestaan, de ander met een intens verdriet om het verlies van een dierbare, weer een ander hoopt een antwoord te vinden op bepaalde levensvragen. En anderen gaan gewoon op weg omdat het leuk en spannend is. Piet van Hees ziet deze tocht vooral als een engszins spannende maar vooral leuke en sportieve uitdaging die hij samen met zijn zwager aan wil gaan.

Tijdens deze presentatie kijkt Piet samen met u terug op deze tocht. Aan de hand van foto’s  en enkele filmpjes wandelen we vanuit Lith via België en Frankrijk naar Santiago de Compostella.

Op 26 november 2019 wordt door de heren Henk van Teeffelen, Theo van Heck en Wim Gerritsen, een lezing gehouden over het Schokkermuseum. Deze heren zijn vrijwilligers van dit museum dat ook wel bekend is als “ ’t Visje”.

Zij zullen ieder één van de volgende onderwerpen presenteren:

 • De Maas vroeger en nu 
 • Initiatief en realisatie van het Schokkermuseum 
 • De opkomst en ondergang van Ankerkuilvisserij.

Op 29 oktober 2019 wordt door Theo Breuring uit Macharen de lezing “Sint Maarten en de Heemkunde” gehouden. Daarin wordt godsdienst als richtinggevende zingeving in elke cultuur behandeld, zoals de grondvragen van goed en kwaad, van noodlot, van onderwereld en bovenwereld en de vorm waarin het geloof daarin gestalte krijgt in het gedrag van (groepen) mensen. Ook de Heiligenverering binnen de rooms katholieke kerk (en daarbuiten) wordt besproken. Het dualisme van Paulus en het kasboek van de duivel en hoe (godsdienst en) heiligen het Brabantse leven vorm hebben gegeven: Sinterklaas; St Maarten; carnaval en kermis. Verder krijgen vragen en losse gedachten aandacht.

Theo Breuring was werkzaam als docent levensbeschouwing op o.a. het St Janslyceum in Den Bosch en het Maaslandcollege in Oss. Hij was secretaris van de werkgroep identiteit O.M.O. (Ons Middelbaar Onderwijs) en schreef mee aan de O.M.O.-cursus religieuze levensbeschouwingen. Ook gaf hij 5 jaar leiding van de parochies van Berghem, Haren, Megen en Macharen bij gebrek aan de door de bisschop benoemde ‘herder’ en is hij nog steeds actief bij avondwake en gebedsdiensten. Daarnaast is hij actief in de Dorpsraad MHM, in de groep Religieus erfgoed, als vrijwilliger bij Bakkerij Antoon en Frans. Hij organiseert o.a. voor het Maaslandgilde natuurwandelingen, is lid van de Raad van Kerken te Oss enz. 

17-09-2019.
Ongetwijfeld zal het u niet ontgaan zijn dat in deze tijd wij op allerlei manieren vieren dat we 75 jaar bevrijd zijn. Zo ook wil onze heemkundekring daar ook een eigen steentje bijdragen. Met de exposite Market Garden in Oss wordt stilgestaan bij het moment dat Oss in september 1944 werd bevrijd en de angst voor de oorlog omsloeg in het feest van de bevrijding. e Osse fotograaf Leo van den Bergh legde de momenten van geallieerde vliegtuigen  boven de Molenstraat vast al ook de blijdschap op straat tijdens de Bevrijdingsfeesten. Historische foto`s die laten zien dat plekken nagenoeg het zelfde blijven, maar gekleurd worden door de context van de geschiedenis. Het verleden en in het bijzonder het gevoel van oorlog en vrijheid wordt zo 75 jaar na de Osse bevrijding tastbaar. Deze tentoonstelling is voor ons aanleiding geweest om de komende lezing die gehouden wordt door onze voorzitter Jan Smits anders dan dat u van ons gewend bent te laten verlopen.
Op dinsdag 17 september staat voor u om 19.15 uur de bus klaar op het Marktplein te lith, om 19.20 uur in Lithoijen en om 19.25 uur in Teeffelen. We vertrekken dan naar het Jan Cunen museum te Oss.  Bij aankomst kunt u bij de bar tegen betaling nog een kop koffie kopen. Om 20.00 uur starten we met het bekijken van de tentoonstelling
Nadat we de tentoonstelling hebben bekeken zal Jan Smits zijn lezing die gaat over Market Garden en de bevrijding van Oss houden

Op 23-04-2019 zal de heer Arno van Orsouw voor ons een lezing verzorgen:                  “De Industrie van Oss”
Tijd, plaats: dinsdag 23-04-19, 20.00u, in de Overlaatzaal van de Snoeck in Lith.Oss en omgeving zijn al eeuwen bewoond. Voor zover bekend waren de eerste bewoners van deze streek handelaren en veehoeders. Een van de belangrijkste aanwijzingen daarvoor is het “Vorstengraf” van Oss. Maar ook diverse archeologische vondsten in Oss en het Maasland bewijzen dit. Oss is qua omvang in vergelijking met andere Brabantse steden klein. Daar liggen een aantal redenen aan ten grondslag. Voorspoed en tegenslag lagen hier in alle eeuwen héél dicht bij elkaar. Vanaf 1800 begint de groei echt, zeker door toedoen van de boter- en later de margarine-industrie. De Katholieke familie Jurgens en de Joodse familie van Van Den Bergh hebben hier een groot aandeel in gehad. De latere vleesindustrie heeft ook zo zijn bijdrage geleverd, met neventak de farmaceutische poot van Zwanenberg, Organon. De laatste gesticht door dr. Saal van Zwanenberg. Van veehoeders tot aan de huidige industrie zijn er duizenden jaren overheen verstreken. Ondanks overstromingen, oorlogen, stadsbranden en andere tegenslagen zijn de ossenaren veerkrachtig gebleken en is Oss wat het nu is.

26-02-2019
Op 26 februari heeftl dhr. Jan Henkriks de lezing “Over bijen als bestuivers voor het voortbestaan van de soorten” verzorgd. Jan is lid van “Bijenhoudersvereniging St.Ambrosius Lith”. Deze vereniging is opgericht in augustus 1923. De imkerij bestaat voor 95% uit mensen die als hobby het houden van bijen hebben. Maar net als de bijenvolken van beroepsmatige imkers dragen ook die van hobbyisten bij aan hun taak in de natuur: bestuiving van gewassen. Daarmee vervullen ze een essentiële schakel in het ecosysteem.
18-12-2018

Op 18 december a.s.heeft dhr. Gijs van de Sande in gemeenschapshuis De Hoeve om 20.00 uur de lezing “Land van Donken en Zonken- Natuur in het Groene Woud” verzorgd. . Dhr. van de Sande heeft zijn studie bos- en natuurbeheer aangevuld met systeem-, landschap- en bosecologie in Wageningen.
Hij probeert de relaties in het landschap en de natuur te lezen en van daaruit verder te denken  in ontwikkelingsmogelijkheden en beheermaatregelen die in een gebied passend zijn.
Dhr. van de Sande vertelt:
Ik stel visies op voor natuurgebieden en schrijf plannen hoe deze natuur op de middellange termijn beheerd moet worden. Daarnaast verleen ik voorbereidend en kleinschalig uitvoerend werk in natuurbeheer: bestekken maken voor aannemers, bomen markeren die gekapt gaan worden, en licht onderhoudswerk zoals selectie van kwalitatief hoogwaardige bomen en begeleiding snoei. Kortom: ik probeer met kennis van zaken hoogwaardig en vakkundig beheer van bos en natuur te bevorderen.
Voor het Brabants Landschap heeft hij verschillende opdrachten in het Groene Woud gedaan.  Het is een mooie regio, die je eigenlijk in het vroege voorjaar eens moet bezoeken. Aan de hand van kaarten, foto’s en vooral verhalen worden de bezoekers van deze lezing meegenomen in het ontstaan van het landschap, de geschiedenis en wat daar nu nog voor moois te beleven valt.
27-11-2018

Op 27 november hield Nils Kerkhoven om 20.00 uur in gemeenschapshuis De Hoeve de lezing “Expeditie over de Maas, archeologie met de stroom mee”. Deze lezing vertelde het verhaal van dit bijzondere avontuur dat leidde tot de ontdekking van de “grootste archeologische vindplaats van Nederland” en liet u kennismaken met de vele bijzondere vondsten tot nu toe.
Dhr Kerkhoven, een archeologische wervelwind uit Dreumel, is van beroep archeoloog, materiaalspecialist, en conservering specialist bij Erfgoed Utrecht .
7 Jaar lang heeft hij de grootste en rijkste archeologische opgraving van Nederland in de uiterwaarden tussen Alphen en Dreumel geheim moeten houden.
Kerkhoven, kwam elf jaar geleden in Dreumel te wonen en haalde er de ene na de andere onverwachte vondst uit de grond. Hij zag het eigenlijk al meteen toen hij terechtkwam in het dorp waar Maas en Waal elkaar bijna raken. Dreumel van middeleeuwse oorsprong? Vergeet het maar.  Waar nu het nieuwe winkelhart ligt, werd al bewoond in de Romeinse tijd. Het barstte er van de Romeinse voorwerpen die hij, samen met vrijwilligers, in noodopgravingen tevoorschijn haalde.
Toen in 2010 het zandwin-en natuurontwikkelingsproject “Over de Maas” van start ging was er geen sprake van een bijzondere archeologische verwachting. Toch waren er veel detector amateurs en andere struiners die het steeds veranderende landschap op tastbare resten van onze geschiedenis onderzochten.  Onder deze zoekers  en wandelaars bevonden zich ook 2 professionele archeologen die elkaar toevallig in dit gebied ontmoeten.
Met hun kennis van de waterrijke geschiedenis van dit gedeelte van Nederland en om te proberen om de vondsten (en daarmee informatie) uit dit gebied bij elkaar te houden werd een archeologische werkgroep geformeerd. Sinds 2015 is er ook een nagenoeg permanente bezetting op de zandwin-installatie door leden van deze werkgroep.
23-10-2018
Op dinsdag 23 oktober j.l. hield Henk Peters uit Udenhout een lezing met PowerPointpresentatie verzorgen over nationaal park de Loonse en Drunense Duinen.
Henk vertelt:
U krijgt uitleg wat een Nationaal Park is en hoe de Loonse en Drunense Duinen ontstaan zijn. Prachtige foto’s laten u zien wat de wind met het zand doet. Ook het ingrijpen van de mens om dit unieke gebied in stand te houden, komt aan bod. Dit stuifzandherstel gaat wel ten koste van het bos, maar zonder ingrijpen is het zandstuifgebied over 90 jaar verdwenen.
U zult veel foto’s zien van planten en dieren in het stuifzandgebied, het bos, de heide en het natte gebied De Brand. Voorbeelden hiervan zijn: het pijpenstrootje, buntgras, zandzegge, de waterviolier en paddenstoelen zoals  inktviszwam. Natuurlijk ziet u ook de ree, de das, levendbarende hagedis, nachtzwaluw, zandloopkever, de boomkikker en andere dieren voorbij komen.,
Tijdens de lezing waant u zich in Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen, zeker wanneer Henk u de geluiden van de vogels laat horen. Wat te denken van het prachtige, geheimzinnige geluid van de bosuil of de mooie melodie van de nachtegaal. Maar ook de specht, wielewaal, buizerd en andere vogels zult u zien en horen.
Wilt u het gevoel krijgen, dat u zich midden in het bos of in de duinen bevindt, dan is dat een goede reden om deze fantastische lezing bij te wonen.”

25-09-2918
Op dinsdag 25 september j.l. heeft  Mw. Hanneke Kloosterboer ons nieuwe seizoen geopend  met de lezing “Waterveiligheid  door de jaren heen”.  Mw. Hanneke Kloosterboer is momenteel werkzaam als Adviseur Waterkering, bij het Waterschap Aa en Maas. Haar werkzaamheden als beleidsadviseur waterveiligheid hebben voornamelijk betrekking op het beheer en onderhoud van onze waterkeringen en de calamiteiten-bestrijding. In de afgelopen jaren heeft zij verschillende projecten/activiteiten uitgevoerd.
Hanneke vertelt:
Sinds de watersnoodramp in 1953 is er veel gebeurd rondom waterveiligheid. Er zijn maatregelen getroffen om overstromingen te voorkomen, er zijn hoogwaters geweest met flinke impact en recent zijn de normen verhoogd. Deze ontwikkelingen worden toegelicht in de presentatie op dinsdag 25 september 2018. Er zal zowel aandacht worden besteed aan landelijke als regionale aspecten van waterveiligheid. Hoe houdt het waterschap de waterkeringen in goede conditie en hoe zorgen we er voor dat dit in de toekomst gewaarborgd blijft?
24-04-2018
Op dinsdag 24-04-2018 zal Christine Walraven in gemeenschapshuis De Hoeve om 20.00 uur de lezing “ Van Gogh in Brabant “ verzorgen. Zij zal Van Gogh’s belevenissen in Brabant extra onder de aandacht brengen. Christine Walraven is een bevlogen vertelster.
Zij studeerde kunstgeschiedenis in Leiden en heeft jarenlange als kunsthistorica ervaring in het verzorgen van lezingen en cursussen, o.a. bij Muzelinck in Oss.
Vincent van Gogh besloot pas op 27-jarige leeftijd te gaan doen waar hij wereldwijd beroemd mee werd: kunstenaar worden. In nauwelijks tien jaar (1880-1890) maakte hij circa 900 schilderijen en 1100 werken op papier. Ook liet hij een correspondentie van 902 brieven na.
Van Gogh schilderde onder andere in Drenthe en Nuenen: boeren en arbeiders. Vanaf 1886 werkte hij op verschillende plaatsen in Frankrijk. In 1888 werkte hij een poos nauw samen met de Franse schilder Paul Gauguin (1848-1903).
Bij leven kreeg hij zeer weinig erkenning: hij was afhankelijk van de financiële steun van zijn broer Theo. In zijn Hollandse jaren schilderde Van Gogh met donkere kleuren. Onder invloed van het Franse impressionisme lichtte zijn kleurenpalet op. Tijdens zijn jaren in Frankrijk werd ook zijn verftoets losser. Hij wordt beschouwd als een van de grote meesters van zijn generatie, een pionier van het expressionisme.  .
27-03-2018
Op dinsdag 27 maart hield dhr. Stijn Heeren in gemeenschapshuis “De Hoeve” te Lith om 20.00 uur de lezing “Over ontvolkingen, goud en Germaanse Romeinen, de laat-Romeinse tijd in Nederland, 3e-5e eeuw na Christus”
Stijn Heeren is als onderzoeker verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam en coördinator van het PAN project (Portable Antiquities of the Netherlands), gericht op het documenteren van private collecties oudheidkundige vondsten verzameld met een metaaldetector (zie www.portable-antiquities.nl).
De belangrijkste onderzoeksinteresses van Stijn Heeren zijn plattelandsgemeenschappen, hun nederzettingen, grafvelden en materiële cultuur, van de Late IJzertijd. Metaalvondsten, de Lage Landen, de laat-Romeinse periode en tot in de Vroege Middeleeuwen (ca. 250 voor tot 1000 na Chr.) samenwerken met burgerwetenschappers hebben met name zijn aandacht.
Dhr. Heeren vertelt:
De laat-Romeinse tijd en Vroege Middeleeuwen stonden lange tijd bekend als de donkere eeuwen, maar daar begint nu toch verandering in te komen. Er zijn weliswaar slechts weinig geschreven bronnen, maar de archeologie levert steeds meer vondsten op uit dit tijdvak. Soms zijn het eenvoudige scherven en verkleuringen van paalkuilen in de bodem, maar af en toe gaat het om spectaculaire vondsten, zoals de goudschat van Lienden die in 2017 in de media verscheen: een grote partij Romeins goud die rond 460 na Chr., nog vlak voor de val van het West-Romeinse rijk (476), aan een Frankische leider in de Betuwe werd betaald. Dr. Stijn Heeren vertelt over Romeinen, Franken, ontvolkingen, goudbetalingen en migraties in de Lage Landen (3e tot 6e eeuw), met speciale aandacht voor de Betuwe.
 20-02-2018
Op dinsdag 20 februari hield  Jan-Thijs Ouwens in gemeenschapshuis “De Hoeve” te Lith om 20.00 uur de lezing “Als dankbare en liefdevolle herinnering aan”.
Jan Thijs heeft de lerarenopleiding geschiedenis & geschiedenis aan de Radboud universiteit gestudeerd. Hij is afkomstig uit en woonachtig te Megen.
De teksten “Bid voor de ziel van zaliger” en  “Dankbaar gedenken wij het leven van” komen uit doodsprentjes uit het archief van de Heemkundekring Nistelvorst te Nistelrode. Het eerste komt uit het prentje van een vrouw van 63 die gestorven is in 1961. Het tweede komt uit het prentje van haar man van 86 die is gestorven in 1981. De aanhef van het doodsprentje is bij beide anders. De eerste heeft een religieuze oproep, er wordt namelijk verzocht om voor de ziel van de overledene te bidden. De tweede aanhef geeft aan dat de overledene door de samenstellers wordt herdacht, er is echter geen oproep tot gebed. Deze verschillen binnen één gezin staan symbool voor een aantal veranderingen die zich gedurende de twintigste eeuw hebben voltrokken. Een eerste verandering die direct raakt aan de bovenstaande citaten is volgens uitvaartverzorger Frans Puijmaekers en godsdienstpsycholoog Victor Spauwen de evolutie van het bidprentje naar een gedachtenisprentje.
Doodsprentjes zijn een mooie bron om religieuze veranderingen in kaart te brengen. Ze zijn aan verandering onderhevig en laten op die manier zien welke veranderingen er in onze maatschappij plaatsvinden. In deze lezing komen een aantal zaken aan bod. Allereerst de ontstaansgeschiedenis van het bid- of doodsprentje, een typisch katholiek gebruik. Ten tweede de manier waarop doodsprentjes gebruikt kunnen worden voor wetenschappelijk onderzoek, maar ook wat mensen met een grote collectie kunnen zien. Als laatste wat doodsprentjes zeggen over de, met name religieuze, ontwikkelingen tussen 1960 en 2000 in context van die periode.
23-01-2018
Op 23 januari hielden we onze algemene ledenvergadering. Deze avond werd door ruim 50 personen bezocht. Tijdens deze avond ontving dhr. Theo Schuls ter gelegenheid van zijn aftreden als bestuurslid uit handen van wethouder Frank den Brok het “Osje van Verdienste”.
Na de pauze verzorgde Wim Hoezen de lezing “Maasmeanders in relatie tot de Maas”.
19-12-2017
Op 19 december a.s. hield historicus René Bastiaanse om 20.00 uur in gemeenschapshuis De Hoeve een lezing over het Rijke Roomse Leven van weleer. René Bastiaanse is vooral bekend geworden door “De Wandeling” een t.v.-programma van Omroep Brabant waarin hij de kijker gedurende een half uur enthousiast maakt over bijzondere cultuuritems
René is momenteel directeur van het Brabants Historisch Informatie Centrum.
René vertelt:
Een goede kans dat u de laatste restjes van het rijke roomse leven in Brabant nog heeft meegemaakt: catechismus, eerste communie, schoolbiecht, misdienaren, processies. De devotie was duidelijk zichtbaar in het openbare leven. Maar het katholieke geloof had ook invloed op het privéleven, tot in de slaapkamer toe. De roomse leer keerde zich immers tegen alles wat naar onkuisheid zweemde. Een lezing over de katholieke moraal en de gevolgen daarvan voor de economische en sociale ontwikkeling van de Brabantse samenleving.
Kenmerkend voor René Bastiaanse is zeker zijn manier van presenteren.
Als een wervelstorm, vervuld van enthousiasme, stelt hij zijn gehoor op de hoogte van de Nederlandse en de Brabantse cultuur, waarbij zijn wetenswaardigheden zijn doorspekt met anekdotes en humor.
21-11-2017

Op 21-11-2017 hield dhr. Hans de Jong  in gemeenschapshuis De Hoeve om 20.00 uur een lezing over ijstijden in Nederland.
Hans de Jong studeerde fysische geografie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij specialiseerde zich in de geologie van glaciale berggebieden en in het ontstaan van de dekzanden van Oost-Nederland.. Sinds zijn pensionering schrijft hij een nieuwe aardrijkskunde methode voor Suriname en verzorgt hij geologische lezingen en excursies in Nederland, Duitsland, Italië, Cyprus en Zwitserland.
 
24-10-2017
Op 31 oktober 1517 spijkerde de augustijner monnik Maarten Luther 95 stellingen op de deur van de slotkapel in Wittenberg. Deze stellingen waren bedoeld als discussiestuk over toestanden in de Katholieke Kerk, die hij beschouwde als misstanden zoals b.v. de aflaat.Eind deze maand is het dus 500 jaar geleden dat de Reformatie begon.
Dit 500-jarig jubileum is voor heemkundekring “Maasdorpen in de gemeente Lit” aanleiding geweest om aandacht te besteden aan de Reformatie, en hebben emeritus predikant ds. Henk van Tilburg uitgenodigd om hierover een lezing te houden op: Dinsdag 24-10-2017 om 20uur in de Hoeve te Lith , met als titel:
 “500 jaar Reformatie in de Meijerij”.
26-09-2017
Sjaak van Dorst verzorgtdeop dinsdag 26 september om 20.00 uur in De Hoeve de lezing “ De na-oorlogse landbouw gechiedenis”.
Dhr. van Dorst – van beroep huisarts – is geboren en getogen op een boerderij in Haren. Hij groeide op in een gezin met tien kinderen en kan worden beschouwd als ‘ervaringsdeskundige’. Hij heeft de ontwikkelingen in de landbouw na de oorlog aan den lijve ondervonden. Van Dorst vertelt aan de hand van beelden het verhaal van zijn jeugd, het dorp en de ontwikkelingen in het boerenbedrijf.
25-04-2017
Op25 april hield dhr. Simon van Wetten een lezing over criminaliteit in de Middeleeuwen
Simon van Wetten neemt de toehoorders tijdens de lezing mee naar de harde tijden van weleer, bekijkt de bedelbrieven van rondzwervende invaliden, laat het publiek kennis maken met Thijs met-den-crommen-mond, biedt wat schokkende scènes uit een huwelijk, loopt een verliefde wolf in schaapskleren tegen het lijf, steunt de kerk door de pastoor te beledigen,  dobbelt om een varken en doorloopt nog tientallen andere dossiers. De lezing van Simon van Wetten is weliswaar crimineel maar tegelijkertijd ook sfeervol.”
 
28-03-2017
Op 28 maart hielden Henk Smouter en Tonnie van Hooff een lezing  over landschapsbeheer  Oss.
Dhr. Henk Smouter is projectleider/coördinator-projecten en dhr. Tonnie van Hooff is coördinator beheer over Werkplaats Natuur, Landschap en Cultuurhistorie, Landerij van Tosse en landschapsbeheer Oss.
De lezing bestaat uit 2 gedeelten:
Deel 1 titel: Landschapsontwikkeling in de Landerij van Tosse,  door Henk Smouter.
 In de afgelopen vijf jaar heeft het landschap aan de zuidelijke rand van Oss een grote verandering doorgemaakt. Waar eerst maisvelden het beeld domineerden staan nu graanvelden met spelt, haver, gerst en rogge. Voor de streek zijn nieuwe gewassen als cranberries, paddenstoelen, hop en Stevia geïntroduceerd. De producten worden grotendeels in de streek afgezet, in samenwerking met bakkers, bierbrouwers, landwinkels en horeca. Nieuw aangelegde houtwallen geven het historische, intieme kampenlandschap weer de aanblik van vroeger, met daardoorheen een netwerk van wandelroutes door bosjes, langs bosranden, bloemrijke akkerranden en graanvelden.
Deel 2: de rol van vrijwilligers bij het natuurbeheer in de gemeente Oss, door Tonnie van Hooff.
Landschapsbeheer Oss is de laatste jaren uitgegroeid tot een vrijwilligersorganisatie van plm. 120 zeer actieve vrijwilligers. Gewerkt wordt in inmiddels 60 “groene” locaties verspreid over de gehele gemeente Oss. opdrachtgevers zijn gemeente Oss, Natuurmonumenten, Waterschap AA en Maas, Brabants Landschap en enkele particulieren.
21-02-2017
Op dinsdag 21 februari 2017 hield  Richard de Beer in gemeenschapshuis “De Hoeve” in Lith een lezing houden over de kerkelijke kunst in het Maasland.
Richard de Beer studeerde kunstgeschiedenis en archeologie aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Hij was twintig jaar als erfgoedspecialist werkzaam bij de Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland. Sinds 2013 is hij conservator oudkatholiek erfgoed bij Museum Catharijneconvent in Utrecht.
Dhr. de Beer vertelde:
Voor velen is de rijkdom aan kerkelijke kunst in deze regio onbekend. In musea en in kerken en kapellen zijn objecten bewaard gebleven vanaf de middeleeuwen tot nu: altaren, preekstoelen, orgels, beelden, schilderijen, zilverwerk en gewaden. Zij illustreren de bewogen kerkelijke geschiedenis, ook in het Maasland. Te denken valt aan de Tachtigjarige oorlog met de beeldenstorm, de tijd van de soevereine staatjes Megen en Ravenstein en de heropbloei van de katholieke kerk in de negentiende en twintigste eeuw.
Aan de hand van een aantal casussen zal Richard de Beer verschillende aspecten van de kerkelijke kunst en van de regionale kerkgeschiedenis de revue laten passeren.
20-12-2016
Op 20 december j.l.heeft  onderzoeksjournalist  Hans van Eeden de lezing  “De Brabantse ijzeren eeuw” in gemeenschapshuis “De Hoeve” verzorgd.
In deze lezing stond de ontwikkeling van de Brabantse negentiende eeuw centraal. Aandacht werd besteed aan de technologische en sociale vooruitgang. Bijzondere aandacht werd besteed aan de relatie tussen het koningshuis en Noord Brabant. Met betrekking tot het koningshuis krijgt de “Brabantse koning” Willem II een speciale plaats in de lezing. Tijdens deze eeuw veranderde Noord-Brabant langzaam van een agrarische naar een industriële samenleving. Er was sprake van bevolkingsgroei en verbetering in de gezondheidszorg. Door ontginningen, bosbouw en de boomkwekerijen veranderde Noord-Brabant ingrijpend. Tijdens de lezing werd ook aandacht besteed aan de verbetering van de infrastructuur, zoals de aanleg van wegen, kanalen, en de spoorwegen. Met betrekking tot de werkgelegenheid veranderde de aanvankelijke ambachtelijke huisnijverheid naar industriële productie. Voorbeelden zijn de schoen- en leerindustrie, sigarenmakerijen, wolindustrie, steenfabrieken en de zout en suikerwinning. Tijdens zijn lezing ging Hans van den Eeden ook nader in op de diversiteit van de ontwikkeling van west-, midden- en oost-Brabant. Een speciaal accent tijdens deze lezing kregen de arbeidsomstandigheden van de werklieden en de opkomst van de sociale beweging. Ook de invloed van de kerk kwam aan de orde. Hans van den Eeden heeft verschillende boeken over cultuurhistorie op zijn naam staan. Ook was hij betrokken bij het televisieprogramma De ijzeren eeuw dat in 2015 door de NPO is uitgezonden. De lezing wordt ondersteund met spraakmakende anekdotes en fraai beeldmateriaal.
22-11-2016

Drs. Harrie Maas, directeur Brabants Monumentenhuis te Geertruidenberg,
hield op dinsdag 22 novemberj.l.. de lezing
“Militair Erfgoed in N.O. Brabant”
Militair erfgoed verwijst naar objecten of gebieden die herinneren aan objecten of gebieden die een militaire functie hebben gehad. Het kunnen objecten zijn, zoals forten, bunkers, kazematten en kazernes, maar bijvoorbeeld ook vestingsteden, inundatiegebieden of objecten en terreinen uit de Koude Oorlog.
In onze provincie  zijn verschillende verdedigingswerken te vinden met een belangrijke militair-historische functie. Twee belangrijke verdedigingslinies in Brabant zijn de voormalige Zuiderwaterlinie en de Peel-Raamstelling.
De Zuiderwaterlinie is het Brabantse deel van de Zuiderfrontier, die van het Zeeuwse Sluis tot aan Grave bij Nijmegen liep. O.a de gemeente Oss is bezig deze linie wat beter op de kaart te zetten.
,De Zuiderfrontier was een Nederlandse militaire verdedigingslinie uit de 16e en 17e eeuw, die diende om de Noordelijke Nederlanden tegen de Spaanse en later Franse aanvallen te beschermen. De linie was de langste aaneenschakeling van forten, vestingsteden en inundatiegebieden die Nederland ooit heeft gekend.
De lezing “Militair erfgoed in noordoost-Brabant” bestaat uit twee onderdelen:
I    Noordoost-Brabant, een strijdtoneel door de eeuwen heen een historische
verhandeling op hoofdlijnen van de  militaire geschiedenis van deze regio
2   Militair erfgoed als inspiratiebron voor de inrichting van de ruimtelijke
omgeving en erfgoedtoerisme
 
13-10-2016
Archeoloog prof. dr. Nico Roymans maakte in december 2015 bekend dat Caesar naar zijn inzicht in 55 voor Christus bij Maren-Kessel twee Germaanse stammen heeft vernietigd. Vondsten van wapens, beschadigde schedels en beenderen onderbouwen zijn visie dat deze veldslag hier heeft plaatsgevonden. De visie van Roymans heeft veel discussie losgemaakt. Tijdens deze avond licht Nico Roymans zijn bevindingen toe. Deze lezing is de start van de Archeologiedagen, die op 14, 15 1n 16 oktober plaatsvinden.
Kijk hier voor een fragment met Nico Roymans bij de Wereld Draait Door.
De lezing vond plaats op donderdag 13 oktober om 19.30 uur in de kleine zaal van Theater de Lievekamp, Raadhuislaan 14 in Oss.
Deze lezing werd georganiseerd door: de gemeente Oss, Stadsarchief Oss, Stichting De Werkende Mens historische kring voor Oss en omgeving, Stichting Archeologie Maasland en de Heemkundekring Maasdorpen in de gemeente Lith.

 20 – 09 – 2016
Henk Buiks, die de  leiding had vanaf 1980 t/m 2005 over het regionaal archief in Noordoost- Brabant en als regiohistoricus daarna werkzaam was bij het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)  houdt op dinsdag 20 september  a.s. om 20.00 iur in De Hoeve te Lith de lezing “Zandwegen in Noordoost-Brabant met een verhaal”
Dhr. Buiks vertelt:

Vroeger werden verharde wegen ‘kunstwegen’ genoemd. De ‘echte’ wegen waren onverhard, dus modderig in de winter en rul in de zomer. Er hangt wel een waas van romantiek omheen. Neem nou liedjes zoals “Een karretje op de zandweg reed. De maan scheen helder – de weg was breed. Het paardje liep met luste!” Maar de realiteit gebiedt te melden dat deze wegen zeker niet gemakkelijk waren voor mensen te voet en voor getrokken wagens. De eerste kunstweg in onze regio was de rijksweg ‘s-Hertogenbosch-Grave, aangelegd tussen 1817 en 1835, en de weg tussen Oss en Heesch volgde niet lang daarna. Vooral nadat begin 20e eeuw de auto zijn intrede had gedaan, groeide het aantal kilometers verharde weg sneller. Wie nu een gedetailleerde wegenkaart van Noordoost-Brabant bekijkt, ziet nauwelijks zandwegen meer. Vele zijn verdwenen als gevolg van ruilverkavelingen, en nog steeds zijn er agrarische ondernemers die zandwegen afsluiten en na een aantal jaren omploegen. Toch zijn ze er nog steeds, vaak op karakteristieke plekken en elk met een eigen geschiedenis of verhaal. Neem bijvoorbeeld de Ruitersweg tussen Maliskamp (bij Rosmalen) en Zevenbergen. Daar trokken vroeger soldaten langs, vanuit Den Bosch op weg naar kampementen op de Nistelrooijse Heide of bij de Reek.
Ervaar dit soort historische sensaties zelf: tijdens een wandeling of kom op 20 september 2016 naar de lezing van regiohistoricus Henk Buijks.
I.v.m een lezing over Julius Caesar (waarschijnlijk op 13 oktober in De Lievekamp te Oss)  vervalt onze lezing van oktober. U wordt hier nog nader over geïnformeerd.
25-04-2016
Marco Renes, als veldmedewerker verbonden aan het Brabants Landschap, hield op dinsdag 25 april a.s. om 20.00 uur in De Hoeve te Lith de lezing “Weidevogelbescherming in de Lithse polder”.Dhr. Renes vertelt:
“Hoewel onze polder een zeer intensief landbouwgebied is, is het ook een van de beste weidevogelgebieden van Brabant. Weidevogelgroepen uit Nuland , Geffen Lith en Ravenstein werken samen met de Agrarische natuurvereniging de Beerse Overlaet om de legsels van de ze bijzondere vogels te beschermen tegen werkzaamheden en nemen maatregelen om er voor te zorgen dat de jongen groot kunnen worden. Water en weidevogels zijn met elkaar verbondenen het zal u ook dan wel niet ontgaan zijn dat er in de polder weer verschillende percelen onder water zijn gezet”.

29-03-2016
Bas Aarts  verzorgde een lezing over de ontwikkeling van het kasteel in Brabant.
Deze lezing schetste vóór de pauze een beeld  van de algemene ontwikkeling van de kastelenbouw in de Middeleeuwen. Na de pauze lag de nadruk n op de kastelen in de eigen regio, langs de Maas, waarbij natuurlijk ook de ‘Gelderse overzijde’ betrokken werd
23-02-2016
Op 23 februari a.s.heeft dhr. Jos vd Wijst de lezing ”Natuur en landschap van de Maashorst” in gemeenschapshuis De Hoeve  verzorgd.
Jos van der Wijst, ecoloog en Maashorst-kenner gaf  een presentatie over het ontstaan van dit gebied en gaf ons een kijkje in  toekomstige  projecten zoals een ander vorm van bos- en natuurbeheer, de introductie van Wisent, Tauros en Exmoor pony’s, natuur en gezondheid, de dreven en driften in het landschap, de recreatieve ontsluiting en inrichting.
22-12-2015
Op dinsdag 22 december 2015 zal de heer Ad Rooms  in gemeenschapshuis “De Hoeve” om 20.00 uur voor ons een lezing verzorgen met als titel:
Het gezin XXL”.
Ad Rooms is journalist, auteur en spreker. Hij werd geboren op 7 juli 1949 in Kruisland en groeide op in een katholiek gezin.  Ad Rooms werkte bij het Brabants Nieuwsblad als redacteur binnen- en buitenland, sportverslaggever, regiojournalist en kwam vervolgens in leidinggevende functies terecht. Na de fusie met het Brabants Nieuwsblad trad hij toe tot de hoofdredactie van BN/DeStem.  Op 1 september 2007 nam hij na een dienstverband van 37 jaar afscheid van de krant. Dhr. Rooms vertelt:
De lezing geeft duidelijkheid over de geschiedenis van hele grote gezinnen. Waarom zijn ze ontstaan en hoe groot was de invloed van de kerk daarop?  Aan de orde komt verder hoe grote gezinnen leefden. Wat speelde zich af, hoe beleefden moeder, vader en de kinderen zelf hun eigen  jeugd? Hoe ging dat aan tafel, welke afspraken waren er? Hoe reageerde de buitenwacht? Welke afspraken golden en hoe en waar sliepen ze allemaal? Hoe verliep der dagelijkse gang van zaken en was er voldoende kleding? Droegen de gezinsleden elkaars schoenen? Hoe ging dat met baden en wassen? Hoe vermaakten ze zich en gingen ze wel eens op vakantie etc .etc.
De lezing geeft op al deze vragen wel een antwoord, al was het wel zo dat er op grote gezinnen geen sjabloon is te leggen. Deze begenadigd spreker zal ongetwijfeld ons een zeer boeiende avond bezorgen.
27-10-2015
Op 27 oktober j.l. heeft dhr. Jan Van Oudheusden  de lezing  “Gewone mensen in ongewone omstandigheden” in gemeenschapshuis De Hoeve te Lith verzorgd.  Deze lezing gaf een beeld van Noord Brabant in de Tweede wereldoorlog.
Jan van Oudheusden was tot aan zijn pensionering in 2014 provinciaal historicus van Noord-Brabant.
Wat betekenden de oorlog en de bezetting nu feitelijk voor de Brabanders van toen? Ieder van hen heeft die catastrofe op eigen wijze beleefd. Maar hoe dan ook het heeft hun dagelijks leven diepgaand beïnvloed en in sommige gevallen compleet overhoop gehaald. Aan de hand van een reeks indrukwekkende, soms niet eerder gepubliceerde foto’s laat Jan van Oudheusden ons zien hoe het drama van de Tweede Wereldoorlog met al zijn aspecten van geweld en verwoesting, van onvrijheid, onderdrukking en vervolging zich ook hier heeft voltrokken, in de Brabantse straten, steden en dorpen, in de alledaagse leefomgeving van onze generatie.
22-09-2015
Op 22 september a.s. zal dhr. Henk Buijks de lezing “Vier eeuwen Beerse Maas”
in gemeenschapshuis De Hoeve  te Lith verzorgen. Deze lezing begint om 20.00 uur.
Henk Buijks (Etten-Leur, 1949) was na zijn geschiedenisstudie aan de Radboud Universiteit (Nijmegen) vijf jaar leraar geschiedenis aan de Pedagogische Academie in Oudenbosch en Etten-Leur. Van 1980 tot 2005 had hij de leiding over het Streekarchief Noordoost-Brabant, dat daarna fuseerde met het Rijksarchief in Noord-Brabant tot het Brabants Historisch informatie Centrum (BHIC). Daar werkte hij tot zijn pensionering in 2014 als regiohistoricus. Van 1998 tot 2014 was hij tevens lid van de Monumentencommissie van de gemeente Oss. Nu doet hij hetzelfde werk voor de gemeente Sint-Oedenrode. Henk Buijks woont in Heesch.
Henk vertelt:
Ruim 400 jaar stroomde de Beerse Maas parallel aan de Maas,  maar binnen-door, vanuit het Land van Cuijk naar ‘s-‘s-Hertogenbosch. En hoewel hem al 73 jaar geleden een halt is toegeroepen, zijn we nog steeds niet over hem uitgepraat. Zo bijzonder is dus de Beerse Maas!  In de Maasdorpen rondom Lith kennen ze “de Beers” maar al te goed. Eeuwenlang hinderde deze tweede rivier het verkeer tussen de bewoners van de Maasoevers en de hoger gelegen zanddorpen in het zuiden. Om het nog maar niet te hebben over de wateroverlast in de polder!
Aan de hand van talrijke foto’s en kaarten zal hij deze avond het altijd weer boeiend verhaal over de Beerse Maas aan ons vertellen.
Iedereen is welkom. Toegang + kop;je koffie gratis.
N.B. Onze tentoonstelling “Wereldoorlog II in Europa 1939-1945” is elke maandag van 14.00 t/m 16.30 uur en elke laatste zaterdag van de maand van 10.30 t/m 15.30 uur te zien.
28-04-2015
Op Dinsdag  28 April heeft Jan Smits –  voorzitter van onze heemkundekring een lezing gehouden over de eerste Wereldoorlog. Jan is als reisleider vaak met groepen in het hart van de slagvelden van deze oorlog geweest.  Vandaar zijn interesse in deze grote oorlog.
Met behulp van een Powerpoint presentatie werden de oorzaken, de aanleiding, de uitvoering en de grote gevolgen van deze oorlog die uiteindelijk ook hebben geleid tot de 2e wereldoorlog belicht.

24-03-2015
Op 24 maart  a.s.heeft dhr. André Rijpert – tuin- en landschapsarchitect en voormalig “hoofd groen” van de gemeente Oss – een lezing gehouden over de bewegende aarde, een geologische tijdreis door de Maashorst. .Aan de hand van talrijke illustraties vertelde dhr. Rijpert over het ontstaan van de landmassa Pangaea, waaruit continenten en breuklijnen ontstonden. Via onze planeet aarde kwamt hij uiteindelijk in onze eigen regio.  Zijn verhaal spitste  zich uiteindelijk toe in een gebied tussen Schaijk, Nistelrode en Uden.
24-02-2015
Op 24 februari heeft dhr. Hans van den Eeden een lezing gehouden over tweehonderd jaar Koninkrijk Nederland. . Deze lezing werd ondersteund door fraai beeldmateriaal.Onderzoeksjournalist Hans van den Eeden, mede-auteur van o.a. de boeken  “Verkeer en vervoer in Brabant” en van  “Leve de Koning! Lodewijk Napoleon op reis door Brabant en Zeeland”  besteedde met name aandacht aan de rol van de koningen van Oranje in de negentiende eeuw. Deze lezing werd gehouden in het kader van de viering van tweehonderd jaar Koninkrijk Holland.